Α/Α Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός Όνομα Μητρός Σχολή – Ίδρυμα
1 ΑΝΤΕΜ ΜΠΕΡΚΑΪ ΑΝΤΕΜ ΣΕΜΠΑΤ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
2 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ- ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ)
3 ΙΜΠΙΣ ΜΠΟΥΣΕ ΑΙΧΑΝ ΕΜΕΛ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ- ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
4 ΙΜΠΙΣ ΦΑΤΜΕ ΧΑΣΑΝ ΠΑΚΙΖΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ- ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ)
5 ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΚΣΑΝΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ- ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ)
6 ΚΑΡΤΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΟΦΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ- ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
7 ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΘΥΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ- ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ)