Αγωνία τέλος για τους περίπου 100.000 υποψηφίους και τις οικογένειές  τους, που περιμένουν να μάθουν εάν οι πολυετείς κόποι για την εισαγωγή τους στις χολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καρποφόρησαν.

Τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, προκειμένου να εκτυπωθούν οι ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων και να προωθηθούν στα λύκεια, όπου και θα τοιχοκολληθούν.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου www.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους (ή ενδεκαψήφιο για αλλογενείς – αλλοδαπούς) και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους
στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα -Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Οι εγγραφές των επιτυχόντων σε ιδρύματα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας (όχι των Υπουργείων Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη), θα γίνουν ηλεκτρονικά κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, και σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων.