1

– 31.329 πρόβατα έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο του 2013, εκ των οποίων τα 22.255 στον νότιο Έβρο μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες.

– Από τα 170 κοπάδια της περιοχής των Φερών, έχουν απομείνει μόνο 6 (ποσοστό απωλειών δηλαδή 97%!).

– Το κόστος της επιζωοτίας κατά το τελευταίο τρίμηνο, ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στα 8 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αφορά άμεσες και έμμεσες απώλειες.

Σε συνάντησή του με τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης κ. Γιώργο Καρασμάνη, ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου κ. Δημήτρης Πέτροβιτς, έθεσε ως κατεπείγοντα προς επίλυση θέματα:

– την πληρωμή το ταχύτερο δυνατόν των αποζημιώσεων, τόσο για τα προσβληθέντα ζώα που θανατώθηκαν, όσο και για το κόστος διατροφής αυτών που παρέμειναν ή και παραμένουν σε υποχρεωτικό εγκλεισμό στις εκτροφές που ενέπιπταν στις ζώνες προστασίας.

– την άμεση πρόσληψη κτηνιάτρων.

– τη χρηματοδότηση των δαπανών για τις θανατώσεις.

«Η διατήρηση των υπαρχουσών εκτροφών, καθώς και η ανασύσταση του χαμένου ζωικού κεφαλαίου, αποτελεί μείζον θέμα επιβίωσης για τους κτηνοτρόφους του Έβρου, και βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής», τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου, θέτοντας ταυτόχρονα και το πρόβλημα απορρόφησης της μηδικής που έχει αποθηκευτεί στην περιοχή, και λόγω των περιοριστικών μέτρων δεν μπορεί να διατεθεί προς πώληση, με αρνητικές οικονομικές συνέπειες για τον αγροτικό κόσμο.

Παράλληλα, σε ανακοίνωση της αντιπεριφέρειας Έβρου, αφού υπενθυμίζεται ότι η επιζωοτία της ευλογιάς προσβάλει μόνο τα πρόβατα και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, επισημαίνεται ακόμη ότι:

«Από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. έχει λάβει και εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της νόσου με ελάχιστο προσωπικό. Η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία, και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά δυσμενή για την κτηνοτροφία του Έβρου».