Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού για τη δημιουργία Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ιδιοκατανάλωσης, ισχύος 50kWp, στη στέγη κτιρίου των φοιτητικών εστιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στα Κιμμέρια Ξάνθης.

Ο αυτόνομος φωτοβολταϊκός σταθμός αποτελεί μέρος των παρεμβάσεων ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο κτιριακό συγκρότημα του ΔΠΘ, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου REUNI – «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του ΔΠΘ- Δημιουργία μιας αειφόρου κοινότητας».

Το έργο υλοποιήθηκε από την ανάδοχο εταιρία «Δυναμική Έργων Α.Ε.» και αποτελείται από 198 φωτοβολταϊκά πλαίσια τύπου SUNTECH STP260-20/Wem, δύο τριφασικούς αντιστροφείς SM STP 25.000TL, σύστημα συσσωρευτών συνολικής χωρητικότητας 11.340Ah με συσσωρευτές τύπου Sunlight 18 RES OPsZ 3780, και αντιστροφείς μικροδικτύου SMA Sunny Island 8.0H.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός υπολογίζεται πως θα παράγει περίπου 74.000 kWh ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε χρόνο, συμβάλλοντας στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του κτιριακού συγκροτήματος και του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης γενικότερα.

Το έργο υλοποιείται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – Θεματική Περιοχή: GR03 / Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), με συνολικό προϋπολογισμό 1.800.365,78 € ευρώ.

Φορέας Διαχείρισής του είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2017 – ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2015).