κρε1.105.447.558 ευρώ ετησίως εξακολουθούν να φεύγουν από την Ελλάδα για εισαγωγές κρέατος 420.500 τόνων (αυξημένο βάρος κατά 0,88% σε σχέση με το 2012).

Ειδικότερα:

– κρέατα βοοειδών 374.665.156 ευρώ,

– κρέατα βοοειδών κατεψυγμένα 42.961.553 ευρώ,

– κρέατα χοιροειδών 434.269.485 ευρώ,

– κρέατα προβατο-αιγοειδών 25.139.070 ευρώ,

– κρέατα και παραπροϊόντα πουλερικών 131.644.675 ευρώ,

– παραπροϊόντα σφαγίων 16.557.676 ευρώ,

– λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια 27.898.087 ευρώ,

– παρασκευάσματα και κονσέρβες 52.311.856 ευρώ

πηγή: ΕΛΣΤΑΤ,  meatnews.gr

Για την καταγραφή: Δημήτρης Μιχαηλίδης