Την άρση του μέτρου φρούρησης του Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής επί 24ώρου βάσεως, ζητούν η Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. ΑΜ-Θ και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, με έγγραφό τους προς τον νέο Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα, στο οποίο απαριθμούν σειρά προφανούς ορθότητας επιχειρήματα.

Το έγγραφο, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜ-Θ, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας, και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κ. Αρχηγέ.

Με αφορμή την από 10-02-2016 διαταγή του απερχόμενου Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία διατάχθηκε η καθημερινή, επί 24ώρου βάσεως φρούρηση του Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής με έναν αστυνομικό ανά βάρδια, είμαστε υποχρεωμένοι ως αρμόδιοι συνδικαλιστικοί φορείς να θέσουμε σε γνώση σας τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό – μέλη των Ενώσεων μας, αλλά και την αιτιολογημένη θέση των Ενώσεών μας ως προς τη μη αναγκαιότητα – υπερβολή του μέτρου, λαμβανομένων πάντα υπόψη των πραγματικών δεδομένων, των αναγκών αστυνόμευσης της περιοχής, αλλά και την υπέρτατη κοινή μας υποχρέωση διασφάλισης της εργασιακής ασφάλειας του αστυνομικού προσωπικού.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης παρουσιάζει 36 οργανικά κενά από τις 481 οργανικές θέσεις, και επιπλέον αυτών, περίπου 59 αστυνομικοί είναι αποσπασμένοι εκτός αυτής. Το γεγονός αυτό την αναγκάζει να λειτουργεί με 95 αστυνομικούς λιγότερους από αυτούς που  όρισε η τελευταία κατανομή οργανικών θέσεων κατ’ εφαρμογή του Νόμου περί Αναδιάρθρωσης (ο οποίος με μαγικό τρόπο μετέτρεψε τις 121 υφιστάμενες προ της εφαρμογής του κενές οργανικές θέσεις σε 36!).

Ως γνωστόν, καλείται επίσης να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που ανακύπτουν από τη γεωγραφική θέση του Νομού (ως όμορος του Νομού Έβρου που αποτελεί πύλη εισόδου παράτυπων μεταναστών), την πολυπολιτισμικότητα του πληθυσμού, την ύπαρξη πλήθους στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος, και το γεγονός πως η Κομοτηνή είναι η έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, του Εφετείου Θράκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο οποίο φοιτούν περίπου 12.500 φοιτητές, της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης ΑΜ-Θ, της Σχολής Αστυφυλάκων, του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, των δύο Ταξιαρχιών ( ΧΧΙ ΤΘΤ και 29ης ΤΑΞ.ΠΖ.), καθώς επίσης σε αυτήν εδρεύει το Γενικό Τουρκικό Προξενείο, η τράπεζα ZIRAAT (τουρκικών συμφερόντων), και το Κατάστημα Κράτησης το οποίο φυλάσσεται σε καθημερινή βάση επί 24ώρου βάσεως, από δύο αστυνομικούς με ένα περιπολικό ανά βάρδια. Επίσης, η τοπική ποδοσφαιρική ομάδα «ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ» συμμετέχει στο πρωτάθλημα SUPER LEAGUE.

Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας του Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής, απ’ όσο γνωρίζουμε, ήδη με διαταγή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης,  εφαρμοζόταν η αυστηρή – καθημερινή και καθ’ όλο το 24ωρο επιτήρηση, με πεζές και εποχούμενες περιπολίες (διερχόμενες συχνά με συντονισμό του R/T κέντρου). Επίσης, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες – ώρες λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών, διατίθενται τρεις τουλάχιστον αστυνομικοί με ευθύνη του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής, για την κάλυψη των αναγκών φρούρησής του.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1339/1983, για τις ανάγκες ασφάλειας ή φύλαξης των χώρων και των εγκαταστάσεων των Δικαστικών Μεγάρων, προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού ή η ανάθεση φύλαξης αυτών σε «Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» ως προκύπτει και από τις διατάξεις του Ν.3707/2008.

Επιπλέον αυτών, θα πρέπει να θέσουμε υπόψη σας ότι το συγκρότημα του Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής στερείται βασικών υλικοτεχνικών υποδομών ώστε να διασφαλίζεται η δικαιούμενη εργασιακή ασφάλεια των αστυνομικών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του αστυνομικού φρουρού.

Για τους ανωτέρω λόγους, αιτούμαστε την παρέμβασή σας για την ανάκληση της συγκεκριμένης διαταγής και την επαναφορά των μέχρι πρότινος διατασσομένων από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης μέτρων ασφαλείας που αφορούν το Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής, φρονώντας εκ του αποτελέσματος ότι αυτά επαρκούν, θεωρώντας πολυτέλεια έως υπερβολή να φυλάμε κτίρια των οποίων η αρμοδιότητα της φρούρησής τους με Νόμο  ανατίθεται σε άλλους φορείς, και όλα αυτά σε βάρος της ασφάλειας των πολιτών του Νομού μας, ειδικά σε τόσο δύσκολες εποχές».