Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία, κατά τη νέα σχολική χρονιά 2017 – 2018, ενεργοποιούν ειδικό σχεδιασμό που αποσκοπεί στην εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και απρόσκοπτης λειτουργίας των σχολείων της χώρας, και στην προστασία της μαθητικής κοινότητας (μαθητών, εκπαιδευτικών) καθώς και των σχολικών μονάδων.

Ο σχεδιασμός προβλέπει:

  • επιτήρηση των σχολικών συγκροτημάτων και δραστηριοποίηση συνεργείων για τη διενέργεια ελέγχων ύποπτων ατόμων και οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή των σχολικών μονάδων.
  • ελέγχους από συνεργεία της τροχαίας στα σχολικά λεωφορεία λόγω της φύσης του μεταφορικού τους έργου, και μέτρα τροχαίας για την προστασία των μαθητών από τροχαία ατυχήματα,
  • ελέγχους στα κυλικεία των σχολείων, σε παρακείμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε καταστήματα που λειτουργούν στα σημεία που πραγματοποιούνται σχολικές εκδρομές, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών.
  • τακτικούς ελέγχους σε τουριστικά καταλύματα και επιχειρήσεις με σκοπό παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους μαθητές και εξασφάλιση ασφαλούς διαμονής τους κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών εκδρομών.
  • συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων και τους Προέδρους των Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, για την άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν σε σχέση με την ασφάλεια και την προστασία των μαθητών.

Για την πληρέστερη υλοποίηση του σχεδιασμού θα ενεργοποιηθούν και οι «Αστυνομικοί της Γειτονιάς», στις περιοχές όπου εφαρμόζεται ο θεσμός.

Σημειώνεται ότι καθ’ όλη όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς διατίθεται σε σχολεία εξειδικευμένο προσωπικό από διάφορες αστυνομικές Υπηρεσίες για την πραγματοποίηση ενημερωτικών διαλέξεων για την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή και παιδεία, την ασφάλεια στο διαδίκτυο, την προστασία από τα ναρκωτικά, κ.ά.