Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ οτι απέστειλε την Προκήρυξη 3Κ/2018 που αφορά τις θέσεις τακτικού προσωπικού και ΙΔΑΧ ανταποδοτικών υπηρεσιών Καθαριότητας σε Δήμους, ΝΠΔΔ αυτών και σε ΝΠΙΔ ΟΤΑ.

Η Προκήρυξη αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ .

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί ως εξής: Πίνακας Θέσεων

Μετά την αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο, το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

  • Η Δημοσίευση στο ΦΕΚ αναμένεται να γίνει ως τις 10 Φεβρουαρίου.
  • Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τις 20 έως τις 25  Φεβρουαρίου, αφού προηγηθεί η 15ήμερη διαδικασία «ωρίμανσης» (να γίνει δηλαδή γνωστή στο ευρύτερο κοινό).
  • Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την προθεσμία των 15 ημερών για την ηλεκτρονική υποβολή, και ακόμη τριών ημερών για την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών στο ΑΣΕΠ, δηλαδή από 10 έως 25 Μαρτίου.

Η κατανομή των 559 θέσεων μέσω ΟΑΕΔ

Υπενθυμίζεται ότι με ΑΠΟΦΑΣΗ της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Ράνιας Αντωνοπούλου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 17 Ιανουαρίου, έγινε η κατανομή και των πρώτων 559 θέσεων της Προκήρυξης μέσω ΟΑΕΔ και που αφορούν επίσης προσλήψεις μόνιμων στους Δήμους. Πρόκειται για θέσεις ΥΕ και ΔΕ που αφορούν τα προστατευόμενα πρόσωπα του Ν. 2643/98.