Αναρτήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου από τον ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018, που αφορά που αφορά στην πλήρωση 5.235 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Η προθεσμία για υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων ορίζεται από τη Δευτέρα, 2 Απριλίου, και λήγει την Τετάρτη, 11 του ίδιου μήνα.

Ύστερα από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο των αιτήσεων και δικαιολογητικών των φερόμενων διοριστέων/προσληπτέων υποψηφίων και την εξέταση των ενστάσεων που θα υποβληθούν, ο ΑΣΕΠ θα εκδώσει τα οριστικά αποτελέσματα και θα ανοίξει ο δρόμος για τις 5.235 προσλήψεις.

Σημειώνεται ότι για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας Προκήρυξης, η ελεγκτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και τα προσωρινά αποτελέσματα θα εκδοθούν άμεσα με την ολοκλήρωσή της.

Δείτε τα προσωρίνα αποτελέσματα για τους ΥΕ της Προκήρυξης 3Κ/2018 ΕΔΩ.