Σε θέσεις μάχης όσοι προτίθενται να «χτυπήσουν» θέσεις για αναψυκτήρια και θαλάσσια μέσα αναψυχής στην επικείμενη δημοπρασία

Όπως είναι γνωστό, την Τετάρτη 21 Ιουνίου θα διενεργηθούν οι δημοπρασίες για την εκμίσθωση των τμημάτων αιγιαλού – παραλίας, που προορίζονται για αναψυκτήρια και θαλάσσια μέσα αναψυχής, στις παραλίες Αρωγής και Μέσης του Δήμου Κομοτηνής.

Υπενθυμίζεται ότι οι μισθωτικές συμβάσεις που θα υπογράψουν οι πλειοδότες των δημοπρασιών θα έχουν διάρκεια τρία έτη. Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες στις δημοπρασίες μπορεί να πλειοδοτήσει για μίσθωση κοινοχρήστου χώρου, τόσο για τοποθέτηση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες, όσο και για λειτουργία τροχήλατου – αυτοκινούμενου ή μη – αναψυκτηρίου, καθώς και για θαλάσσια μέσα αναψυχής. Κανένας όμως από τους συμμετέχοντες δεν μπορεί να μισθώσει παραπάνω από ένα όμοιας χρήσης δημοπρατούμενο κοινόχρηστο χώρο.

Τα ποσά από τα οποία θα εκκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία ανά κατηγορία κοινόχρηστου τμήματος είναι τα εξής:

Παραλία Αρωγής

  • Για κάθε δημοπρατούμενο κοινόχρηστο τμήμα αιγιαλού για τοποθέτηση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες, ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 18.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ήτοι 6.000 ετησίως.
  • Για κάθε δημοπρατούμενο κοινόχρηστο τμήμα αιγιαλού για λειτουργία τροχήλατου -αυτοκινούμενου ή μη- αναψυκτηρίου, ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό 6.600 ευρώ για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ήτοι 2.200 ετησίως
  • Για κάθε δημοπρατούμενο κοινόχρηστο τμήμα αιγιαλού, για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής, ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 3.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ήτοι 1.000 ευρώ ετησίως

Παραλία Μέσης

  • Για το δημοπρατούμενο κοινόχρηστο τμήμα αιγιαλού για τοποθέτηση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες, ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό 10.800 ευρώ για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ήτοι 3.600 ευρώ ετησίως
  • Για το δημοπρατούμενο κοινόχρηστο τμήμα αιγιαλού για λειτουργία τροχήλατου – αυτοκινούμενου ή μη- αναψυκτηρίου, ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 6.300 ευρώ για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ήτοι 2.100 ευρώ ετησίως
  • Για το δημοπρατούμενο κοινόχρηστο τμήμα αιγιαλού, για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής, ως τιμής εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 3.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ήτοι 1.000 ετησίως.