Από τις 2 έως τις 19 Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν φέτος οι εγγραφές σε νηπιαγωγεία και στην πρώτη τάξη του δημοτικού ενόψει της σχολικής χρονιάς 2017 – 2017.

Αυτό ορίζει εγκύκλιος της Γενικής Διευθύντριας Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ανδρονίκης Μπάρλα, κατόπιν των σχετικών προβλεπομένων του νόμου 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τα οποία πλέον οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά θα γίνονται κατά το διάστημα 1 – 20 Μαΐου του προηγούμενου διδακτικού έτους.

Με την ίδια εγκύκλιο υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το Π.Δ. 200/98, άρθρο 7, «νήπια τα οποία για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους καθώς και για λόγους υγείας που πιστοποιούνται με βεβαίωση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή κρατικού θεραπευτηρίου δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την Α’ τάξη του δημοτικού, παραμένουν για μια ακόμη χρονιά στο νηπιαγωγείο, ύστερα από δήλωση του γονέα. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα έτος, γίνεται ακόμη όταν διαπιστώνεται από ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή τον σχολικό σύμβουλο προσχολικής αγωγής ότι το νήπιο παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει τα μαθήματα της Α’ τάξης του δημοτικού και εφόσον οι γονείς του το επιθυμούν».

Δεδομένων των ανωτέρω, καλούνται οι αρμόδιοι Σχολικοί Σύμβουλοι όπως προβούν στον απαραίτητο προγραμματισμό των ενεργειών τους προκειμένου να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας όπου απαιτείται.