Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις από οφειλέτες-ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ (Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων), στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού και σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. οικ. 62134/4100 (ΦΕΚ Β΄4640/29-12-2017) Απόφασης, θα ξεκινήσει στις 16 Απριλίου 2018.