– Οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της Τράπεζας παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη.

Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις ανάπτυξης που παρουσιάζει σήμερα η ελληνική οικονομία, και ο ρόλος της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη της επενδυτικής ανάκαμψης ως βασικού πυλώνα της προσπάθειας εξόδου από την παρατεταμένη ύφεση, ήταν το θέμα εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, με τη συμμετοχή περίπου 250 επιχειρηματιών και πελατών της Τράπεζας από την ευρύτερη περιοχή.

Από αριστερά: Οι κ.κ. Αν. Σεκέρη, Ν. Χριστοδουλάκης, Ηλ. Λεκκός, Ηλ. Μίλης.
Από αριστερά: Οι κ.κ. Αν. Σεκέρη, Ν. Χριστοδουλάκης, Ηλ. Λεκκός, Ηλ. Μίλης.

Ομιλητές ήταν ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς κ. Ηλίας Μίλης, ο Καθηγητής –  Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας κ. Νίκος Χριστοδουλάκης, και ο επικεφαλής Οικονομολόγος της Τράπεζας, κ. Ηλίας Λεκκός, ενώ την εκδήλωση προλόγισε η βοηθός Γενικός Διευθυντής  της Τράπεζας, και επικεφαλής Δικτύου Καταστημάτων Βορείου Ελλάδος, κ. Αναστασία Σεκέρη. Μετά τις εισηγήσεις μάλιστα, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν ερωτήσεις και να ανταλλάξουν απόψεις με τα στελέχη της Τράπεζας.

Αναφερόμενοι στη συγκυρία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, οι κύριοι  Ν. Χριστοδουλάκης και Ηλ. Λεκκός, εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξοι, επισημαίνοντας την ανάγκη αύξησης της επενδυτικής δραστηριότητας σε κρίσιμους για την ανάπτυξη τομείς, ταυτόχρονα με την ανάγκη διοχέτευσης ρευστότητας στην οικονομία, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, εκσυγχρονισμού της παραγωγικής βάσης, εξωστρέφειας και καινοτομίας.

Όπως συγκεκριμένα τόνισαν, για το 2016 διαμορφώνονται θετικές συνθήκες, καθώς προβλέπεται:

– Χρηματοδότηση ύψους 10,3 δισ. ευρώ από την Ε.Ε. μέσω διαρθρωτικών ταμείων.

– Πρόσθετη ρευστότητα ύψους περίπου 6,2 δισ. ευρώ για την οικονομία μέσω εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης.

– Νέες άμεσες ξένες επενδύσεις από την ολοκλήρωση ιδιωτικοποιήσεων (π.χ. ΟΛΠ, Περιφερειακά Αεροδρόμια).

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την παρουσίασή τους, και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές διαγράφονται θετικές,  καθώς έως το 2020, από τα διαρθρωτικά ταμεία θα διατεθούν πόροι περίπου 21 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην επιχειρηματικότητα, στην ενέργεια, στις μεταφορές, στο περιβάλλον, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στις αγροτικές ενισχύσεις.

Παράλληλα, θετική αναμένεται η συμβολή του νέου αναπτυξιακού νόμου καθώς και των επενδυτικών κεφαλαίων που θα προκύψουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και αυτών που αναμένονται από άμεσες ξένες επενδύσεις, ιδιαίτερα στους τομείς της Ενέργειας και των Μεταφορών.

Από την πλευρά του ο κ. Μίλης τόνισε πως το τραπεζικό σύστημα μετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση είναι κεφαλαιακά ισχυρό και φερέγγυο, ενώ αναφερόμενος ειδικώς στην Τράπεζα Πειραιώς, υπογράμμισε πως μετά την ανακεφαλαιοποίηση έχει πλέον δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας περίπου 18%, από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, γεγονός που σε συνδυασμό με τις υψηλές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί τα τελευταία χρόνια, δίνει πλέον την «ευχέρεια ενεργειών διαχείρισης των προβληματικών δανείων», στοιχείο «απαραίτητο για την απελευθέρωση ζωτικής σημασίας κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση μιας αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας». Όπως επίσης επισήμανε ο κ. Μίλης, «η μεγάλη πρόκληση τα επόμενα χρόνια είναι η διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία», και πρόσθεσε «ότι η ρευστότητα αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διαθεσιμότητα και την εισροή πόρων που έχουν εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Όπως, δε, συμπλήρωσε, «το αναπτυξιακό στοίχημα είναι πώς θα συγκεραστεί η χρήση των πόρων αυτών με την τραπεζική χρηματοδότηση.

ÔÑÁÐÅÆÁ ÐÅÉÑÁÉÙÓ. (EUROKINISSI ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)Η Τράπεζα Πειραιώς με βάση την παραδοσιακά ισχυρή παρουσία της στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, δημιουργεί τις δομές ώστε να διασφαλίσει ότι οι πελάτες της θα λάβουν το μέγιστο δυνατό όφελος από τους διαθέσιμους διαρθρωτικούς πόρους. Η σημερινή συγκυρία, πέραν των παραδοσιακών δομών επιχειρηματικής τραπεζικής, απαιτεί τη διαμόρφωση πλαισίου που να διευκολύνει τις επιχειρήσεις προς μια νέα αναπτυξιακή πορεία».

Στο πλαίσιο μάλιστα αυτό, ο κ. Μίλης, παρουσίασε αναλυτικά το νέο Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Τραπεζικής που ανακοίνωσε πρόσφατα η Τράπεζα. «Κεντρική ιδέα της Αναπτυξιακής Τραπεζικής  που αφορά σε επενδύσεις σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας όπως οι υποδομές, ο τουρισμός, η ενέργεια, η αγροδιατροφή, η καινοτομία, η τεχνολογία, καθώς και η παραγωγική εξωστρέφεια είναι», όπως τόνισε, «η συγκέντρωση και ο συντονισμός όλων των παράλληλων απαιτούμενων δράσεων και η ενεργοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων με σκοπό να γίνει η ιδέα πράξη».

Ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, η Τράπεζα Πειραιώς, με εξειδικευμένους συνεργάτες στα καταστήματά της, παρέχει ένα συνολικό πλέγμα προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να καλύψει το πλήρες εύρος των συναλλακτικών, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αναγκών τους.

Σε ό,τι αφορά στα επενδυτικά επιχειρηματικά πλάνα, η Τράπεζα έχει δημιουργήσει πλαίσιο για την υλοποίηση των σχεδίων που εντάσσονται στις δράσεις ΕΣΠΑ 2014 – 2020, βοηθώντας έτσι να μετατραπούν οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Αντίστοιχα, η Τράπεζα υποστηρίζει ολοκληρωμένα και τους ιδιώτες πελάτες της, παρέχοντας πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδει στη συμβουλευτική υποστήριξη για τον οικονομικό τους προγραμματισμό.