Εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος για την έκπτωση στα εισιτήρια των πολιτικών αναπήρων σε αστικά και υπεραστικά λεωφορεία.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να προσέρχονται στο Κέντρο Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (απέναντι από το παλιό ΙΚΑ) Κομοτηνής, στο γραφείο του κ. Χρήστου Μπάχου, για την έκδοση νέων καρτών ή την ανανέωση παλαιών.

Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί καθημερινά (Δευτέρα ως Παρασκευή), κατά τις ώρες 09:00-13:30, από τις 5 Νοεμβρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2018.