Σε λειτουργία έχει τεθεί ο ιστότοπος exoikonomisi.ypen.gr μέσω του οποίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω αυτού να ενημερωθούν αναλυτικά για τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα, για τις προϋποθέσεις και για τη διαδικασία ένταξης σε αυτό.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ενεργοποιήθηκε από σήμερα, και για την αξιολόγησή τους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.