– Υποχρεωτική η απόκτηση Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Έβρου ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 8197/90920/22-07-13 (Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος), προβλέπεται ότι από 26 Νοεμβρίου 2015, οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων (όλοι οι γεωργοί που χρησιμοποιούν ψεκαστικά μηχανήματα), θα υποχρεούνται να κατέχουν Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται σε ειδικά καθορισμένα εξεταστικά κέντρα. Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής εντός ορισμένου χρόνου.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν παράβολο στο Υ.Π.Α.Π.Ε., το οποίο σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/34/02-01-15 (ΦΕΚ Β΄67/16-1-2015) ορίζεται ως εξής: 25 € μέχρι 31 Μαρτίου 2015, 50 € από 1 Απριλίου 2015, και 100 € από την 31η Αυγούστου 2015 και μετά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Έβρου (Καραολή & Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη), στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής (αρμόδιος υπάλληλος Πασχάλης Παπαδάκης), τηλέφωνο: 2551350147, e-mail: papadakis@pamth.gov.gr