Από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, γνωστοποιείται η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, ή για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον Ν. 4070/2012.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Έβρου (Αλεξανδρούπολη) ή στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας (ανάλογα με την έδρα όπου υπάγονται), μέχρι τις 31-3-2015 και ώρα 15:00, συνοδευόμενη από όλα τα οριζόμενα στα άρθρα 109 και 110 του Ν. 4070/2012 δικαιολογητικά.

Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Π.Ε. Έβρου για τις οποίες ζητείται άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, το είδος της άδειας (ή των αδειών), και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Αναλυτικά το κείμενο της πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρουν στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Έβρου www.peevrou.eu στις Ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών.