Από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, γνωστοποιείται η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, ή για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον Ν. 4070/2012.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ροδόπης (Κομοτηνή), μέχρι τις 31-3-2015 και ώρα 15:00, συνοδευόμενη από όλα τα οριζόμενα στα άρθρα 109 και 110 του Ν. 4070/2012 δικαιολογητικά.

Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Π.Ε. Ροδόπης για τις οποίες ζητείται άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, το είδος της άδειας (ή των αδειών). και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Αναλυτικά το κείμενο της πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρουν στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Ροδόπης www.pamth.gov.gr.

Πληροφορίες: Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ροδόπης, Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας, Φιλίππου 82, 69100 Κομοτηνή, τηλ. 25313-53919.