«Μετά από 38 χρόνια στην Ελληνική Αστυνομία, με Απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων, αποστρατεύομαι από την Ελληνική Αστυνομία και αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς τους κατοίκους της Περιφέρειας, τις Θρησκευτικές, Πολιτικές, Στρατιωτικές και λοιπές αρχές, τους φορείς, καθώς και τα Μ.Μ.Ε., για την πολύτιμη συμπαράσταση και συνεργασία τους στην εκτέλεση της αποστολής μου.

Η θητεία μου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με την πολυπολιτισμική σύνθεση του πληθυσμού της και τα ιδιαίτερα προβλήματα αστυνομικής φύσεως που αντιμετωπίζει, μου προσέθεσε μία ξεχωριστή εμπειρία.

Αποχωρώ από την ενεργό υπηρεσία μου με την αίσθηση ότι κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση των καθηκόντων μου, με πληρότητα και πιστότητα προς τις κατευθύνσεις της Ηγεσίας, και τις απαιτήσεις της κοινωνίας και των πολιτών.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλο το Αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης για τη συνεργασία του, τον καθημερινό του αγώνα και την προσφορά του, και να το προτρέψω να συνεχίσει με αμείωτο ενδιαφέρον και ζήλο τις προσπάθειές του για τη διασφάλιση της Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας, και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους της περιοχής, χωρίς υπερβολές αλλά και χωρίς εκπτώσεις, για να γεύεται καθημερινά τη χαρά αυτής της προσφοράς και της αναγνώρισης που προσδίδει στο επάγγελμά μας και τον χαρακτήρα του λειτουργήματος».

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής

Γεώργιος ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

Αντιστράτηγος