ΣΥΝΗΓΟΑναφορές για προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη χορήγηση του επιδόματος τοκετού από τον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων – Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) – κατά το χρονικό διάστημα πριν από την ένταξή του στον ΕΟΠΥΥ, διερεύνησε ο Συνήγορος του Πολίτη.

Συγκεκριμένα, τα προβλήματα αφορούσαν αφενός το επίδομα τοκετού για δίδυμη κύηση, και αφετέρου την καταβολή ενός επιπλέον ποσού, σε περίπτωση  που ο τοκετός γινόταν σε δημόσιο νοσοκομείο.

Μετά την ένταξη των τομέων υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ, η μαιευτική περίθαλψη ρυθμίζεται – όπως συμβαίνει με τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία – σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ.

Ωστόσο, κατά το χρονικό διάστημα που υποβλήθηκαν τα συγκεκριμένα αιτήματα, ίσχυαν οι καταστατικές διατάξεις του ΕΤΑΑ, όπως είχαν συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Παρόλα αυτά, η διεύθυνση του ΕΤΑΑ αρνήθηκε να καταβάλει τα συγκεκριμένα επιδόματα, υποστηρίζοντας ότι έχουν πλέον τροποποιηθεί ή καταργηθεί.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν όσα προβλέπονταν από τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, εφόσον τα δικαιώματα των ασφαλισμένων είχαν θεμελιωθεί στη διάρκεια του παλαιού καθεστώτος, πριν δηλαδή το συγκεκριμένο ταμείο υπαχθεί στον ΕΟΠΥΥ.

Μετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις της Αρχής, τα ζητήματα τέθηκαν υπόψη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ, η οποία γνωμοδότησε υπέρ της θέσης του Συνηγόρου του Πολίτη, και εκδόθηκαν θετικές αποφάσεις για τα αιτήματα των ασφαλισμένων.