Στο πλαίσιο των αποφάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο πιο συγκεκριμένα:

Έκρινε προακτέους στον βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους Υποστράτηγους Σοφιό Δημήτριο και Μιχαιρίνα Κωνσταντίνο.

Έκρινε διατηρητέους τους Υποστράτηγους Διαμαντόπουλο Ιωάννη, Καραΐτση Γεώργιο, Γεωργατζή Δημήτριο, Ανδρικόπουλο Αριστείδη, Καραμαλάκη Μιχαήλ.

Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, προαχθέντες στον βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, και στους απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν, τους Υποστράτηγους: Χόνδρο Βάϊο, Σαλαμάγκα Γεώργιο, Τζοΐτη Αλκιβιάδη, Νίτσα Γεώργιο, Τσουκνάδη Ιωακείμ, Παζαρλή Αθηναγόρα, Αλειφέρη Παναγιώτη, Γεργακόπουλο Βασίλειο, Τρομπούκη Κωνσταντίνο, Ζάγκα Δημήτριο, Κοντογιάννη Βασίλειο, Παπαγεωργίου Αθανάσιο, Σουγλιέρη Γεώργιο, Ζαφείρη Πλάτωνα (όριο ηλικίας).