ΑΣΥΛΟΤον πρώτο χρόνο λειτουργίας της συμπλήρωσε η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Η Υπηρεσία κατέγραψε 8.945 άτομα ως αιτούντες διεθνή προστασία, και χορήγησε διεθνή προστασία σε πρώτο βαθμό, σε 926 άτομα, που ήταν υπήκοοι κυρίως Συρίας, Ερυθραίας, Σουδάν, Σομαλίας, καθώς και Παλαιστίνιοι. Μεταξύ, δε, των προαναφερθέντων ατόμων, ήταν και 430 ασυνόδευτοι ανήλικοι.

Το ποσοστό αναγνώρισης σε πρώτο βαθμό κυμάνθηκε στο 20,1%, δηλαδή στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε δε σημαντική αύξηση σε σχέση με το χαμηλό ποσοστό αναγνώρισης του πρώτου βαθμού της παλαιότερης διαδικασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, «κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου χρόνου λειτουργίας της Υπηρεσίας, η διαδικασία ασύλου αναμορφώθηκε πλήρως, ώστε να είναι πιο δίκαιη και αποτελεσματική».

Κι αυτό, καθώς «το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία που χορηγείται στους αιτούντες, τους δίνει τη δυνατότητα νόμιμης παραμονής στη χώρα για όσο διάστημα διαρκεί η εξέταση της αίτησής τους, και έχει αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας ούτως ώστε να μην πλαστογραφείται εύκολα. Η διαδικασία, δε, εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας, διαρκεί κατά μέσο όρο 122 ημέρες, ενώ με την προηγούμενη διαδικασία οι αιτούντες άσυλο περίμεναν αρκετά χρόνια μέχρι να εξεταστεί το αίτημά τους».

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Ασύλου – που είναι αυτόνομη και υπάγεται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – λειτουργεί Περιφερειακά Γραφεία στην Αττική, στον Βόρειο και στον Νότιο Έβρο, στη Λέσβο και στη Ρόδο, καθώς και Aυτοτελή Kλιμάκια στην Αμυγδαλέζα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα.