– Γ. Παυλίδης: «Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ δίνει μάχη για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των αναχωμάτων, παρά τις πολλαπλές αντιξοότητες».

«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στη  Περιφερειακή Ενότητα Έβρου», είναι ο τίτλος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (αριθμ. Φύλλου 97), και η οποία ρυθμίζει τα θέματα της απόληψης των υλικών από δανειοθαλάμους (χώρους λήψης κατάλληλου χώματος και λοιπών αδρανών υλικών), για την αποκατάσταση του μεγάλου αριθμού ρηγμάτων επί των αναχωμάτων των ποταμών Έβρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου που καταστράφηκαν από την πρωτόγνωρη σε ένταση και διάρκεια θεομηνία του χειμώνα 2014/2015.

Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Γιώργος Παυλίδης, μετά την υπογραφή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, δήλωσε: «Χρειάστηκε ιδιαίτερα επίπονη προσπάθεια για να καλυφθεί το νομοθετικό κενό αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων με λήψη υλικών κατά παρέκκλιση της χρονοβόρας λατομικής νομοθεσίας. Ευχαριστούμε όλους όσους συνέδραμαν στην κατεύθυνση αυτή. Από την πλευρά μας ενημερώνουμε τους πολίτες ότι η Περιφέρεια δίνει τη μάχη για να προχωρήσει το ταχύτερο στην αποκατάσταση των αναχωμάτων, παρά τις πολλαπλές αντιξοότητες. Αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υπολειπόμενη χρηματοδότηση, πλέον αυτής που διέθεσε η Περιφέρεια».