Από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής, ανακοινώνεται ότι όσοι πολίτες έχουν υποστεί ζημιές λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 17ης Ιανουαρίου 2016 στην κύρια κατοικία τους ή σε εμπορικές βιομηχανικές – βιοτεχνικές μονάδες – εμπορικά καταστήματα και εγκαταστάσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στα διοικητικά όρια Δήμου Κομοτηνής και συγκεκριμένα στους οικισμούς Παραδημής, Μεγάλου και Μικρού Κρανοβουνίου, Πόρπης, Παγουρίων, Γλυφάδας, κ.λπ., μπορούν να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στον Δήμο Κομοτηνής (εγκαταστάσεις καθαριότητας, όπισθεν Δικαστικών Φυλακών, γραφείο Πολιτικής Προστασίας), κατά τις ώρες 09:00 – 11:30, προσκομίζοντας φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας και έναν λογαριασμό ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΚ.

Μετά την αυτοψία που θα πραγματοποιηθεί, οι αιτούντες θα κληθούν να καταθέσουν πρόσθετα δικαιολογητικά, ενώ όσοι υποβάλλουν ψευδή στοιχεία, θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου 1599/86.

Πληροφοριακά στοιχεία:

  1. Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσα σε έναν μήνα από την ημερομηνία του συμβάντος (17/01/2016).
  2. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός λόγω συγκατοίκησης, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ’ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
  3. Την οικονομική ενίσχυση δεν δικαιούνται οι ιδιοκτήτες των πληγεισών κατοικιών που δεν είναι η κύρια κατοικία τους.
  4. Οι εκτιμήσεις των ζημιών αναφέρονται:

α) στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, υπόγεια κ.τ.λ.), και

β) στο σύνολο της οικοσκευής.