ΣΥΝΟ Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορές ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ που διαμαρτύρονταν επειδή δεν τους αποδόθηκαν από τον Οργανισμό τα επιπλέον χρήματα που κατέβαλαν σε ιδιωτική κλινική για να υποβληθούν σε στερεοτακτική ακτινοχειρουργική θεραπεία (σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης καλοήθων παθήσεων του εγκεφάλου).

Ειδικότερα, το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αρνήθηκε να αποδώσει στους συμβεβλημένους παρόχους (εν προκειμένω ιδιωτική κλινική), τα ποσά που προβλέπονταν από το νομικό πλαίσιο το οποίο βρισκόταν σε ισχύ κατά τη διενέργεια των συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων, επειδή στην πορεία αυτές ανακοστολογήθηκαν με μικρότερη αποζημίωση βάσει νέας υπουργικής απόφασης.

Κατά συνέπεια οι ασφαλισμένοι, μολονότι υποβλήθηκαν σε αυτήν τη  θεραπεία πριν ισχύσει η συγκεκριμένη απόφαση, δεν μπορούσαν να αποζημιωθούν πλήρως.

Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι η επίκληση εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ της νέας κοστολόγησης, η οποία όμως δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή όταν οι ασφαλισμένοι υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη θεραπεία, δεν ευσταθεί, και ζήτησε να επανεξεταστεί η άρνηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού.

Πράγματι, το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την αποζημίωση των συγκεκριμένων ασφαλισμένων, ικανοποιώντας τα αιτήματά τους.