• Εξώδικο αίτημα αποζημίωσης από το ελληνικό δημόσιο, για τις καθυστερήσεις έκδοσης των αδειών στις Σκουριές, κατέθεσε η Ελληνικός Χρυσός.

Με ανακοίνωσή της η Eldorado Gold επιβεβαίωσε ότι η θυγατρική της στην Ελλάδα Hellas Gold, υπέβαλε εξώδικο αίτημα αποζημίωσης από το ελληνικό δημόσιο.

Το αίτημα αφορά σε καταβολή αποζημίωσης ύψους 750 εκατ. ευρώ για τις ζημιές που όπως υποστηρίζεται έχει υποστεί η εταιρεία από τις καθυστερήσεις όσον αφορά στην έκδοση αδειών για το έργο στις Σκουριές, μεταξύ των οποίων ζημιές για τις δαπάνες της αλλά και για τα διαφυγόντα κέρδη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eldorado Gold, το αίτημα είναι εξωδικαστικό και δεν περιλαμβάνει νομικές διαδικασίες. Σχετικά με το θέμα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, George Burns, δήλωσε: “Το εξώδικο αποτελεί μια προσπάθεια καλή τη πίστει να λυθεί το ζήτημα με το ελληνικό δημόσιο καθώς σχετίζεται με κόστη που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα των καθυστερήσεων στην έκδοση αδειών στα μεταλλεία. Η Eldorado έχει ενεργήσει πάντοτε με τρόπο που συνάδει με τη θέλησή της να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για υπεύθυνη ανάπτυξη των Σκουριών. Ελπίζουμε ότι το ζήτημα μπορεί να λυθεί με φιλικό τρόπο, χωρίς να ακολουθήσουμε την οδό της διαιτησίας”.

Σε ανακοίνωση-απάντηση του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφέρεται:

“Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ», σχετικά με την κατάθεση αιτήματος αποζημίωσης, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αδειοδότησης του Μεταλλείου των Σκουριών, επισημαίνουμε την πάγια θέση του Ελληνικού Δημοσίου, ότι η ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, είναι σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, μια ενιαία επένδυση.

Ως εκ τούτου, βασική προϋπόθεση για την έναρξη και λειτουργία των επιμέρους τμημάτων αυτής, είναι η προσκόμιση εκ μέρους της Εταιρείας, των απαραίτητων εγγυήσεων για την υλοποίηση της υποχρέωσης παραγωγής καθαρών μετάλλων.

Στο πλαίσιο της θέσης αυτής, εξετάζεται από τη Διοίκηση και το κατατεθέν αίτημα της εταιρείας”.