Ο Μορφωτικός σύλλογος των εν Θράκη διαβιούντων Σαρακατσαναίων, ενόψει της ετήσιας τιμητικής βράβευσης των μαθητών Σαρακατσάνικης καταγωγής (είτε και από τους δύο γονείς είτε και όσων και ο ένας γονέας είναι Σαρακατσάνος, από τον νομό Ροδόπης), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να ενημερώσουν τον σύλλογο μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις καταστάσεις βράβευσης, στο τηλέφωνο 2531026861 ή στο e-mail: sysathra@yahoo.gr.

Στην καθιερωμένη εκδήλωση, θα βραβευθούν οι επιτυχόντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και οι αριστούχοι μαθητές όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (από την Α΄ Γυμνασίου μέχρι και τη Γ΄ Λυκείου), της εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015.