Σύμφωνα με το άρθρο 222 του Νόμου 4555/2018, για τα ακίνητα στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση προβλέπεται η απαλλαγή από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον Δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Κομοτηνής καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες να προσέλθουν στο τμήμα Εσόδων και Περιουσίας (τηλέφωνο 25313 52455) και να καταθέσουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για απαλλαγή από τα παραπάνω τέλη, επισυνάπτοντας βεβαίωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΔΔΗΕ και κατά περίπτωση συμβόλαιο ακινήτου ή πίνακα αναλογιών ή σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ή ό,τι άλλο χρειαστεί.

Σημειώνεται πως εάν, παρά την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Επισημαίνεται ότι οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4555, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση αρμοδίου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, υποβάλλεται μέσα σε 6 μήνες από αυτήν.

Τέλος, ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.