Για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων καθώς και για την αποφυγή της ταλαιπωρίας του κοινού, κατά τη διάρκεια απαιτούμενων εργασιών στην Επαρχιακή Οδό Ιάσμου – Κοπτερού, απαγορεύεται  η κυκλοφορία όλων των οχημάτων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από την Επαρχιακή Οδό που συνδέει τους οικισμούς Ιάσμου και Κοπτερού μέσω του οικισμού της Διαλαμπής