ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (1)

«Με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών στα τοπικά Μ.Μ.Ε. όπου αναφέρονται καταστάσεις και γεγονότα που έλαβαν χώρα στην πρόσφατη έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29/10/2014 καθώς και της προηγούμενης τακτικής συνεδρίασης της 20ης Οκτωβρίου. Προς αποκατάσταση της αλήθειας και από σεβασμό στο φορέα του οποίου έχω την τιμή να εκπροσωπώ από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρώ υποχρέωσή μου να παραθέσω ακριβώς τα γεγονότα που περιγράφονται στο άρθρο σας και θα εκτιμούσα ιδιαίτερα να τα δημοσιεύσετε όπως ακριβώς περιγράφονται κατωτέρω:

Σύμφωνα με την επιμελητηριακή νομοθεσία (Ν.2081/92 ΦΕΚ Α/154/10.09.1992 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3419/2005 ΦΕΚ Α/297/06.12.2005) τα Επιμελητήρια είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου επί των οποίων ο Υπουργός Ανάπτυξης ασκεί κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία ως προς την νομιμότητα των πράξεων τους. Όπως αναφέρεται και στο άρθρο 3α του Ν.2081/92 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005 “Τα όργανα Διοίκησης των Επιμελητηρίων είναι το διοικητικό συμβούλιο και η διοικητική επιτροπή“. Στο άρθρο 3ε του ιδίου Νόμου αναφέρεται ότι η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου είναι πενταμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Οικονομικό Επόπτη των οποίων οι αρμοδιότητες καθορίζονται επακριβώς στη συνέχεια του ίδιου άρθρου. Η Διοικητική Επιτροπή είναι αρμόδια και υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου και λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση προς το σκοπό αυτό, συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο και εκτελεί αποφάσεις αυτού, είναι αρμόδια σε συμφωνία με τον διοικητικό προϊστάμενο για τις μετακινήσεις και τοποθετήσεις του προσωπικού. Είναι αρμόδια για την εκπροσώπηση του επιμελητηρίου σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής, τη χορήγηση πιστοποιητικών και άλλων βεβαιώσεων όπως επίσης επιμελείται για την σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού. Διαφαίνεται ξεκάθαρα πως οι αρμοδιότητες της Διοικητικής Επιτροπής κάθε επιμελητηρίου είναι ορισμένες από τον νόμο καθώς επίσης και από τον Κανονισμό λειτουργίας Διοικητικής Επιτροπής τον οποίο ψήφισε η Διοικητική Επιτροπή και ενέκρινε κατά πλειοψηφία επί των παρισταμένων μελών του το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ.αρ15/04.12.2013 απόφασή του.   

Επίσης και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε επιμελητηρίου αναφέρονται στον ίδιο Νόμο  αλλά και περιγράφονται και στον Ενιαίο Κανονισμό Αρμοδιοτήτων και Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίων (ΦΕΚ 176/Β/06.02.2008).

epaggelmatiko_kai_biotexniko_epimelitirio_rodopis

Η λεπτομερής παράθεση των άρθρων της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να διασαφηνιστούν ποιες αρμοδιότητες έχει το κάθε όργανο Διοίκησης του Επιμελητηρίου. Ο ισχυρισμός των 2 πρώην συμβούλων του ότι «ενημερωνόμασταν από τα καφενεία» φυσικά και δεν ευσταθεί και ίσως  να οφείλεται στο γεγονός ότι απουσίαζαν από κάποιες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, θα μπορούσαν όμως να ενημερωθούν διαβάζοντας τα πλήρως απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την πρόσκληση για την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανελλιπώς σε κάθε μέλος του Δ.Σ. ή ακόμα πιο απλά, σε συνάντηση με τον ίδιο τον Πρόεδρο του Δ.Σ ο οποίος παρευρίσκεται καθημερινά στο Επιμελητήριο –και είναι γνωστό αυτό-στη διάθεση οποιουδήποτε συμβούλου ή και γενικά μέλους του Επιμελητηρίου, το δε κινητό του τηλέφωνο ανοικτό πάντα και διαθέσιμο σε όποιον το ζητήσει. Επίσης, θα ήθελα να διευκρινίσω-απαντώντας και στον κ.Στεργίου – ότι οι επαγγελματίες –μέλη του Επιμελητηρίου που τον ψήφισαν τον ανέδειξαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι πρόεδρο επαγγελματικού τμήματος καθώς η εκλογή αυτή διεξήχθη μεταξύ των υπολοίπων μελών του διοικητικού συμβουλίου που ανήκουν στο οικείο επαγγελματικό τμήμα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να απευθύνω στους δύο πρώην συμβούλους, στον κ.Στεργίου ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του επαγγελματικού τμήματος και στον κ.Ευκαρπίδη ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του βιοτεχνικού τμήματος να μας αναφέρουν πόσες εισηγήσεις για θέματα του τμήματός αρμοδιότητάς τους κατέθεσαν προς συζήτηση στις τακτικές μηνιαίες συνεδριάσεις του φορέα μας -καθώς και στις συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής στις οποίες όσες προσκλήθηκαν να παρευρεθούν με την ιδιότητα τους και ως πρόεδροι τμημάτων, ουδέποτε εισηγήθηκαν θέματα που άπτονταν του τμήματος το οποίο εκπροσωπούσαν – οι οποίες και είναι δημόσιες και γίνονται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου και όχι στα καφενεία. Επίσης –με αφορμή τις αναφορές που έκαναν και οι δύο σύμβουλοι ότι το Επιμελητήριο τα τελευταία χρόνια έχει αγνοήσει τους επαγγελματίες και δεν κάνει τίποτα- να τους υπενθυμίσω ότι στη διάρκεια των περίπου 3 ετών της θητείας της παρούσας Διοίκησης , το Επιμελητήριο έχει οργανώσει πλήθος ενημερωτικών ημερίδων για τα μέλη του με αξιόλογους ομιλητές  σε θέματα που αφορούν άμεσα τον κάθε επαγγελματία (φορολογικά, λογιστικά ,συνταξιοδοτικά) στις οποίες δεν παρευρίσκονταν τις περισσότερες φορές ούτε οι ίδιοι προφασιζόμενοι φόρτο εργασίας ή ανειλημμένες υποχρεώσεις. Θα ήθελα να παραθέσω και αναλυτικά όλες τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που ανέπτυξε το Επιμελητήριο προς όφελος των μελών του αλλά θα προτιμούσα αυτό να το πράξω σε μια άλλη ευκαιρία σύντομα.

Αναφερόμενος επίσης στο θέμα της υποψήφιας που δικαιώθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, θέλω να διευκρινίσω τα εξής: Με την υπ.αρ.1/6Μ/2008 Προκήρυξη του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης προκηρύχθηκε μια θέση ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με σειρά προτεραιότητας υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Το Γ΄ τμήμα του ΑΣΕΠ με την υπ.αρ.467/2009 απόφασή κατέταξε την δικαιωθείσα από το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής υποψήφια στην δεύτερη θέση του πίνακα των επιτυχόντων αλλά όχι διοριστέων. Το 2009 προσέφυγε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του ΑΣΕΠ, το δε Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ.αρ.1098/2011 απόφασή του παρέπεμψε την αίτηση ακυρώσεως προς εκδίκαση στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής το οποίο με την υπ.αρ.102/2014 απόφασή έκανε δεκτή την αίτηση ακυρώσεως κατά της απόφασης 467/2009 του ΑΣΕΠ και δικαίωσε την προσφεύγουσα κατά το μέρος που την αφορά και ανέπεμψε την υπόθεση στο ΑΣΕΠ προς νέα νόμιμη κρίση. Η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κοινοποιήθηκε στο Επιμελητήριο την 27.06.2014 πλην όμως δεν μπορούσε να γίνει καμία ενέργεια καθώς θα έπρεπε το ΑΣΕΠ –σύμφωνα με την δικαστική απόφαση να βγάλει νέα κρίση την οποία θα κοινοποιούσε στο Επιμελητήριο και στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη. Το ΑΣΕΠ μας κοινοποίησε την υπ.αρ.507/24.09.2014 απόφαση του για διάθεση προς διορισμό σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης  στις 29.09.2014. Επειδή η θέση που θα συσταθεί για την δικαιωθείσα είναι σύμφωνα με την δικαστική απόφαση προσωποπαγής- καθώς δεν υπάρχει στο οργανόγραμμα λειτουργίας του Επιμελητηρίου κενή οργανική θέση –θα πρέπει η υπηρεσία να απευθυνθεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το οποίο θα πρέπει να εκδόσει απόφαση κατανομής θέσης σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Όπως καταλαβαίνετε, η Υπηρεσία γνωρίζει καλά την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει και ενημέρωσε άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 20/10/2014 όταν επίσημα της κοινοποιήθηκε η απόφαση του ΑΣΕΠ και πρωτοκολλήθηκε με αρ.πρωτ.1571/29.09.2014.

Απαντώντας στην διαμαρτυρία του κ.Ευκαρπίδη για τη μη συμμετοχή του Επιμελητηρίου μας στο Ελληνοτουρκικό επιχειρηματικό φόρουμ στη Σμύρνη τον Νοέμβριο, αναφέρθηκε στο Δ.Σ ότι, παρόλο που ενημερώσαμε τις επιχειρήσεις –μέλη μας που θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν ήδη από τον Ιούλιο, καμία όμως επιχείρηση –μέλος μας δεν εξέφρασε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της στο φόρουμ το οποίο θα περιελάμβανε κυρίως επιχειρηματικές συναντήσεις Β2Β, οπότε  θεωρήσαμε μη αναγκαία τη συμμετοχή μας στο φόρουμ δεδομένων και των οικονομικών συγκυριών.

Στο σχόλιο επίσης του ιδίου για μη ενημέρωση των επαγγελματιών, μια ματιά στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.everodopi.gr, η οποία εμπλουτίζεται καθημερινά με ειδήσεις που αφορούν την τρέχουσα επικαιρότητα σε διάφορους τομείς, διαψεύδει τον ισχυρισμό αυτό. Επίσης στην αναφορά του α) «το επιμελητήριο δουλεύει για να πληρώνονται κάποιοι υπάλληλοι …» θα παραθέσω αντίστοιχα το άρθρο 3ζ του Ν.2081/1992 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005 «Το προσωπικό των επιμελητηρίων αποτελείται από μόνιμους δημόσιους υπάλληλους …..» οι οποίοι αμείβονται σύμφωνα με τα μισθολόγια που ισχύουν για όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα.

και β) «τα μέλη του Δ.Σ έμαθαν για την προκαταβολή μισθών έξι μηνών σε υπάλληλο» θα παραθέσω το αντίστοιχο άρθρο 4 παρ. 6 του Ν.2081/1992 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν.3419/2005 της επιμελητηριακής νομοθεσίας «..Στο προσωπικό των Επιμελητηρίων μπορεί να χορηγούνται με απόφαση της οικείας διοικητικής επιτροπής προκαταβολές μέχρι έξι μηνιαίων μισθών οι οποίες αποδίδονται μέχρι και σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις προσαυξημένες με επιτόκιο που ισχύει κάθε φορά για καταθέσεις ταμιευτηρίου». Να προσθέσω επίσης πως στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιανουάριο του 2012 μετά τις επιμελητηριακές εκλογές, διανεμήθηκε σε όλους τους συμβούλους η επιμελητηριακή νομοθεσία Ν.2081/1992 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3419/2005 καθώς επίσης και ο Ενιαίος Κανονισμός Αρμοδιοτήτων και Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων (ΦΕΚ 176/Β/06.02.2008) προκειμένου να ενημερωθούν ποιος είναι ο φορέας στον οποίο εκλέχτηκαν μέλη Δ.Σ.

Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία

Ο πρόεδρος

Αργύρης Αργυρόπουλος».