Την εγκαλεί για “αποσπασματική – ελλιπή καταγραφή των γεγονότων” αναφορικά με την υπόθεση Ιωαννάκη.

Απαντώντας ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ κ. Παναγιώτης Κεραμάρης στην καταγγελία της ΕΛΜΕ Ροδόπης η οποία τον κατηγορεί για «αυταρχισμό» μετά την πειθαρχική δίωξη που άσκησε στον Δ/ντή του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Κομοτηνής κ. Ηλία Ιωαννάκη, αναφέρει:

 

«Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής, και εφόσον αυτή όπως παρουσιάστηκε στον Τύπο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αναφορικά με την «κλιμακούμενη αντιπαράθεση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης Α.Μ.-Θ. κ. Κεραμάρη με τον Δ/ντή του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου κ. Ιωαννάκη», σας επισημαίνουμε ότι:

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Κεραμάρης Παναγιώτης, ο χαρακτήρας του οποίου δεν του επιτρέπει να έρχεται σε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε, εκφράζει τη λύπη του για την αποσπασματική – ελλιπή καταγραφή των γεγονότων από την ΕΛΜΕ Ροδόπης.

Ως πειθαρχικός και διοικητικός προϊστάμενος όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού του γεωγραφικού χώρου ευθύνης του, ενεργεί στο πλαίσιο των  αρμοδιοτήτων του, με βάση τα υφιστάμενα κάθε φορά δεδομένα. Αυτά δεν είναι υποχρεωμένος, και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι επιτρεπτό, να τα θέτει υπόψη και στην κρίση τρίτων, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι στη διάθεση των νόμιμα θεσμοθετημένων ελεγκτικών οργάνων, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα συνδικαλιστικά όργανα».