Απάντηση Ιλχάν Αχμέτ στις απαντήσεις του Υπουργείου για τις υποθέσεις των πρώην εργαζομένων ΕΝΚΛΩ και ΣΕΛΜΑΝ

Σχετικά με το εφάπαξ βοήθημα και το επίδομα αφερεγγυότητας.
ΙΛΧΑΝ ΒΟΥΛΗ 4

Μετά τη μη καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος των 1.000 ευρώ στο σύνολο των πρώην εργαζομένων της ΕΝΚΛΩ και της SHELMAN, ούτε το επίδομα αφερεγγυότητας δικαιούνται οι 91 πρώην εργαζόμενοι της Shelman Κομοτηνής.

“Το αποτέλεσμα των ανακοινώσεων της υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφης Αχτσιόγλου από την Κομοτηνή τον Νοέμβριο του 2017, είναι ότι θα λάβουν το έκτακτο βοήθημα των 1.000 ευρώ σε ΕΝΚΛΩ και SHELMAN όσοι από τους πρώην εργαζομένους αυτών των μονάδων είναι εγγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία έκδοσης της υπουργικής απόφασης. Με άλλα λόγια, μένουν εκτός ενίσχυσης όλοι εκείνοι οι συμπολίτες μας που βρήκαν έστω και μία περιστασιακή απασχόληση ή ημιαπασχόληση για να θεραπεύσουν τη μακροχρόνια ανεργία τους και να ζήσουν τις οικογένειές τους. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, έκρινε ότι δεν χρήζουν έκτακτου βοηθήματος των 1.000 ευρώ, κι ας καλλιεργήθηκε πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων στην κοινωνία της Κομοτηνής η εντύπωση ότι θα ανακουφιστούν οι πρώην εργαζόμενοι των δύο εμβληματικών μονάδων που άφησαν πίσω τους εκατοντάδες ανέργους στην περιοχή μας”, τόνισε εμφατικά ο Βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ που είχε κάνει παρεμβάσεις υπέρ των εργαζομένων στη Βουλή.

“Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το επίδομα αφερεγγυότητας των 91 πρώην εργαζομένων της SHELMAN Κομοτηνής, μετά από 3,5 χρόνια μαθαίνουν μέσα από την απάντηση του υπουργείου στην ερώτησή μας, ότι και αυτό χάνεται για τυπικούς λόγους και ας είχαμε ζητήσει με την ερώτηση που είχαμε καταθέσει προς την υπουργό Εργασίας να αντιμετωπιστεί η περίπτωσή τους θετικά“, συμπληρώνει ο κ. Ιλχάν Αχμέτ, και προσθέτει:

“Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα αναγγελία εργατικών απαιτήσεων δια του πληρεξουσίου τους για το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ με αριθμό 701/12-8-2014, είχαν υποβάλλει εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο υποκατάστημα ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Αμαρουσίου (έδρα της εταιρίας) στο τμήμα ασφάλισης, καθώς και ένσταση στο ΚΠΑ Κομοτηνής ΟΑΕΔ προς το Δ.Σ. ΟΑΕΔ η οποία αφορά σε 90 άτομα συνολικά με αριθμούς πρωτοκόλλου από 11753/24-12-2014 έως 11843/24-12-2014, για το γεγονός ότι δεν τους καταβλήθηκε το επίδομα αφερεγγυότητας, χωρίς μέχρι σήμερα, που απάντησε το Υπουργείο σε δική μας ερώτηση, να είχαν λάβει καμία επίσημη απάντηση στα αιτήματά τους και να αγνοούνται με τρόπο απροσχημάτιστα απαράδεκτο! Να θυμίσουμε ότι εμείς επισημαίναμε στην ερώτησή μας το γεγονός ότι «κάθε περίπτωση πτώχευσης μιας εταιρίας είναι ιδιαίτερη όσον αφορά την παύση πληρωμών, το πότε γίνεται η αίτηση της πτώχευσης, πόσος χρόνος μεσολαβεί μεταξύ αίτησης και απόφασης ενώ σε κάθε περίπτωση προκύπτει ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων που έχουν να λαμβάνουν μήνες ή και χρόνια ανεξόφλητων αποδοχών, που συνιστούν την αφερεγγυότητα του εργοδότη”.

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

  • ΘΕΜΑ: Σχετικά με την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε πρώην εργαζόμενους της ΕΝΚΛΩ και της ΣΕΛΜΑΝ. ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.2687/17-01-2018 ΕΡΩΤΗΣΗ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή,  κ. Ι. Αχμέτ, σας πληροφορούμε τα εξής:

Oι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ύψους χιλίων (1.000) ευρώ χορηγούνται βάσει του εδ. β΄ της παρ 1 του άρθρου 74 του Ν.3746/2009. Σημειώνεται ωστόσο ότι η χορήγηση της ενίσχυσης αυτής είχε ουσιαστικά ανασταλεί την περίοδο 2012-2014, καθώς στο διάστημα αυτό η προηγούμενη κυβέρνηση ενέκρινε μόλις ένα σχετικό αίτημα σωματείου. Αντίθετα,  κατά την τριετία 2015-2017 εγκρίθηκαν συνολικά 50 σχετικά αιτήματα που  αφορούν  περίπου 6.800 εργαζόμενους, ενώ εξετάζονται επιπλέον 11 αιτήματα για 1.200 άτομα. Σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων {…..} και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 27 Α’/16-2-2009), προβλέπεται ότι σε επιδοτούμενους ή μη ανέργους που δοκιμάζονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση ή άλλη αιτία, το Δ.Σ του ΟΑΕΔ μπορεί να χορηγεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους μέχρι χιλίων (1.000) ευρώ ανά δικαιούχο, ύστερα από απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με την οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια χορήγησης της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο, η οικονομική ενίσχυση των χιλίων (1.000) ευρώ προβλέπεται να δίνεται μόνο σε επιδοτούμενους ή μη ανέργους. Μετά α) το από 28/11/2017 αίτημα των εκπροσώπων των 520 πρώην εργαζομένων της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας ΑΕ και β) τα από 24/11/2017 και 04/12/017 αιτήματα των σωματείων που εκπροσωπούν τους 391 εργαζόμενους της εταιρίας «SHELMAN (ΣΕΛΜΑΝ) Α.Ε.», η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου μας προώθησε την έκδοση σχετικών ΚΥΑ, προκειμένου να λάβουν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των χιλίων (1.000) ευρώ οι άνεργοι των επιχειρήσεων αυτών, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και πληρούν τις προϋποθέσεις που θα θέτουν οι αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονομικών. Οι σχετικές ΚΥΑ υπογράφηκαν στις 8 Μαρτίου και θα δημοσιευθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.

  • ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την καταβολή επιδόματος αφερεγγυότητας του εργοδότη στους εργαζόμενους του εργοστασίου ΣΕΛΜΑΝ στην Κομοτηνή» Σχετ.: Η με αρ. πρωτ.: 2657/16-01-18 Ερώτηση.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στην Βουλή από το Βουλευτή κ. ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με το άρθρο 16 του Ν. 1836/89 (ΦΕΚ 79 Α) συστάθηκε στα πλαίσια του ΟΑΕΔ ο «Λογαριασμός προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη». H παρ. 1 και 2 του ανωτέρω άρθρου ορίζουν: «1. Στον ΟΑΕΔ συνιστάται αυτοτελής λογαριασμός με τον τίτλο «Λογαριασμός προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη», με αποκλειστικό σκοπό την άμεση ικανοποίηση ανεξόφλητων απαιτήσεων εργαζομένων λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη. 2. Πόροι του λογαριασμού είναι πρόσθετη αυτοτελής εργοδοτική εισφορά 0,15% που υπολογίζεται με βάση τις κάθε είδους αποδοχές των εργαζομένων και πρόσοδοι από την περιουσία του λογαριασμού.» Με την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 1836/89 εκδόθηκε το Π.Δ. 1/1990 που ρύθμιζε τις λεπτομέρειες λειτουργίας του Λογαριασμού Αφερεγγυότητας. Με την παρ. 4 του άρθρου 44 του Ν. 2648/98 εκδόθηκε το Π.Δ. 151/1999 και προς τον σκοπό συμμορφώσεως της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 80/987/ΕΟΚ, που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες λειτουργίας και διαχείρισης του Λογαριασμού Αφερεγγυότητας. Σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/74/ΕΚ, εκδόθηκε το Π.Δ. 40/2007 σχετικά με ρυθμίσεις προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη. Η παρ. 1 του Άρθρου 1 του Π.Δ. 1/1990 όπως ισχύει ορίζει: «Σκοπός του «λογαριασμού προστασίας εργαζόμενων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη», είναι η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, που προηγείται της υποβολής της αιτήσεως ή της δηλώσεως για κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον εκδοθεί απόφαση που κηρύσσει τον εργοδότη σε πτώχευση, ή διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας πτωχεύσεως, ή από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης, από τη νομοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης, υπουργικής απόφασης περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ή από τη δημοσίευση της απόφασης, με την οποία τίθεται σε εκκαθάριση ο εργοδότης». Η παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 1/1990 «πληρωμή αποδοχών – περιορισμός – άσκηση δικαιώματος Δικαιώματα ΟΑΕΔ», το οποίο αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του Άρθρου Πρώτου του Π.Δ. 151/1990 ορίζει: «1. Η πληρωμή των ανεξόφλητων αποδοχών προς τους εργαζόμενους, που προβλέπεται από το άρθρο 1 του παρόντος είναι ανεξάρτητη από την εκπλήρωση ή όχι της υποχρέωσης που βαρύνει τον εργοδότη για την καταβολή της εισφοράς υπερ΄του Λογαριασμού. Ενεργείται από την αρμόδια με βάση την έδρα της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Τοπική Υπηρεσία ή, αν αυτή δεν υπάρχει, Υπηρεσία Νομού του ΟΑΕΔ, στη οποία οι εργαζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν: α. Βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης ή του Γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου, για την περίπτωση στης παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος, ή βεβαίωση του οικείου εκκαθαριστή για τις λοιπές περιπτώσεις, από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση ή ικανοποίηση καθώς και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται αυτές. β. Υπεύθυνη δήλωση Νόμου 1599/1986 για το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και γ. Τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια». Η επιχείρηση ΣΕΛΜΑΝ κηρύχθηκε σε πτώχευση με την 593/13-5-2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και δημοσιεύτηκε στις 13/5/2014. Η αίτηση για την κήρυξη σε πτώχευση της ανωτέρω επιχείρηση, κατατέθηκε στις 20/5/2013. Σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, το χρονικό διάστημα ανεξόφλητων αποδοχών που μπορεί να καταβάλλει ο ΟΑΕΔ είναι από 20/11/2012 έως 20/5/2013. Το ΚΠΑ 2 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, το οποίο είναι αρμόδιο για την καταβολή των ανεξόφλητων αποδοχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη (έδρα της επιχείρησης Αμαρούσιο Αττικής) έκανε γνωστό στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ τα εξής: Στο χρονικό διάστημα από 7/2014 έως 10/2014 υπέβαλαν αιτήσεις 250 πρώην εργαζόμενοι της πτωχεύσασας επιχείρησης ΣΕΛΜΑΝ ΑΕ για την καταβολή ανεξόφλητων αποδοχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι προέρχονταν από τα εργοστάσια Χαλκίδας, Κομοτηνής, Θεσσαλονίκης και από την Αθήνα. Από τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 1/1990 όπως ισχύει, η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ κατέβαλε αποδοχές σε 126 δικαιούχους, ενώ στους υπόλοιπους 124, εκ των οποίων 6 άτομα από Χαλκίδα, 91 άτομα από την Κομοτηνή, 4 άτομα από Θεσσαλονίκη και σε 18 άτομα από την Αθήνα έχουν εκδοθεί απορριπτικές αποφάσεις, επειδή στο χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών, που προηγείται της υποβολής της αιτήσεως ή της δηλώσεως για κήρυξη της πτώχευσης δεν τους οφείλονταν ανεξόφλητες αποδοχές. Οι ενστάσεις, τις οποίες είχαν υποβάλλει οι πρώην εργαζόμενοι της ανωτέρω επιχείρησης, απερρίφθησαν με την με αριθμ. 7868/20-10-2015 απόφαση της ΕΕΑΔ αρμοδιότητας Περ/κής Δ/νσης Αττικής και Νήσων καθώς με την με αριθμ. 2963/68/8/-12- 2015 απόφασή του ΔΣ του ΟΑΕΔ. Όσον αφορά στην καταβολή ανεξόφλητων αποδοχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη στους πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης ALTER, στους πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης FANCO καθώς και στους πρώην εργαζόμενους των Κλωστηρίων Λαναρά, σας πληροφορούμε ότι οι εν λόγω παροχές χορηγήθηκαν νόμιμα, καθόσον πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο. (υπήρχαν ανεξόφλητες αποδοχές στο χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών, που προηγείται της υποβολής της αιτήσεως ή της δηλώσεως για κήρυξη της πτώχευσης). Τα παραπάνω ισχύουν και για κάθε πρώην εργαζόμενο στον οποίο ο ΟΑΕΔ κατέβαλε ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη. Τέλος επισημαίνεται ότι, έπειτα από αιτήματα των εκπροσώπων 520 πρώην εργαζομένων της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας ΑΕ και των σωματείων που εκπροσωπούν τους 391 εργαζόμενους της εταιρίας «SHELMAN (ΣΕΛΜΑΝ) Α.Ε.», το Υπουργείο Εργασίας προώθησε την έκδοση ΚΥΑ, οι οποίες υπογράφηκαν στις 8 Μαρτίου 2018 και θα δημοσιευθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα, προκειμένου όσοι πρώην εργαζόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των χιλίων (1.000) ευρώ”.

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ

  • ΠΡΟΣ: Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΘΕΜΑ: Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος 1.000 ευρώ σε πρώην εργαζομένους της ΕΝΚΛΩ και της ΣΕΛΜΑΝ

“Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε το γραφείο σας στις 8 Μαρτίου 2018, «H Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε 12 νέες αποφάσεις για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης  ύψους  χιλίων  ευρώ  σε  1.592  ανέργους  πρώην  εργαζόμενους και εργαζόμενους σε επίσχεση, των επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων οι εδρεύουσες και στο νομό Ροδόπης «Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία Ανώνυμη Εταιρεία» σε 520 άτομα και «SHELMAN (ΣΕΛΜΑΝ) Α.Ε.» σε 391 άτομα».  Παρόλα αυτά και εν αναμονή της έκδοσης της υπουργικής απόφασης, πρόσφατα οι εργαζόμενοι είχαν ενημερωθεί με έγγραφο του Υπουργείου σας ότι το έκτακτο αυτό βοήθημα των 1.000 ευρώ θα αφορά μόνο όσους εκ των πρώην εργαζομένων αυτών των εταιριών θα ήταν εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ την ημέρα δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης σε ΦΕΚ.  Εάν αυτή η πληροφορία ευσταθεί, θα σημάνει ότι ακόμα και μια παροδική απασχόληση για έναν εργαζόμενο την προηγούμενη δημοσίευσης του ΦΕΚ, μετά από τέσσερα ή πέντε χρόνια ανεργίας και ενώ παραμένει εργασιακά ενεργός, τον αποκλείει αυτομάτως του εφάπαξ βοηθήματος των 1.000 ευρώ. Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε: Α) Ισχύει στο ακέραιο η δέσμευσή σας ότι θα λάβουν το έκτακτο οικονομικό βοήθημα των 1.000 ευρώ και οι 520 πρώην εργαζόμενοι της ΕΝΚΛΩ  καθώς και οι 391 συνάδελφοί τους της SHELMAN (ΣΕΛΜΑΝ);  Β) Υφίσταται πράγματι όρος της μη απόδοσης του εφάπαξ βοηθήματος στους συγκεκριμένους πρώην εργαζομένους, σε περίπτωση που την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ δεν θα είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και ότι η απογραφή των δικαιούχων θα γίνει εντέλει από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ οι οποίες και θα αποφασίσουν βάση υπουργικής απόφασης ποιοι δικαιούνται και ποιοι όχι να λάβουν το επίδομα;”.

  • ΠΡΟΣ: Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδόματος αφερεγγυότητας του εργοδότη στους εργαζομένους τους εργοστασίου της ΣΕΛΜΑΝ στην Κομοτηνή

“Στις 13/5/2014 η εταιρία με την επωνυμία  «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 26 και Παραδείσου 2 με ΑΦΜ 094012834, ύστερα από αίτηση της, κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης με την υπ αριθμόν 593/13-5-2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ορίστηκε ημερομηνία παύσης πληρωμών η 30-6-2013. Με βάση την απόφαση πτώχευσης οι εργαζόμενοι στην παραπάνω εταιρία δικαιούνται μέχρι τρεις μισθούς για να καλυφθούν ανεξόφλητες αποδοχές (αφερεγγυότητα του εργοδότη).  Έκτοτε έχουν παρέλθει 3,5 χρόνια και στους 93 εργαζομένους του εργοστασίου της Κομοτηνής δεν καταβλήθηκε ποτέ το ως άνω αναφερόμενο επίδομα, ενώ αντιθέτως καταβλήθηκε κανονικά στους συναδέλφους τους της αντίστοιχης μονάδας της Χαλκίδας! Οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα αναγγελία εργατικών απαιτήσεων διά του πληρεξουσίου τους για το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ με αριθμό 701/12-8-2014, έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο υποκατάστημα ΟΑΕΔ ΚΠΑ2 Αμαρουσίου (έδρα της εταιρίας) στο τμήμα ασφάλισης καθώς και ένσταση στο ΚΠΑ Κομοτηνής ΟΑΕΔ προς το Δ.Σ. ΟΑΕΔ η οποία αφορά σε 90 άτομα συνολικά με αριθμούς πρωτοκόλλου από 11753/24-12-2014 έως 11843/24-12-2014, για το γεγονός ότι δεν τους καταβλήθηκε το επίδομα αφερεγγυότητας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν λάβει καμία επίσημη απάντηση στα αιτήματά τους και να αγνοούνται με τρόπο απροσχημάτιστα απαράδεκτο. Κυρία Υπουργέ, Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι κάθε περίπτωση πτώχευσης μιας εταιρίας είναι ιδιαίτερη όσον αφορά την παύση πληρωμών, το πότε γίνεται η αίτηση της πτώχευσης, πόσος χρόνος μεσολαβεί μεταξύ αίτησης και απόφασης ενώ σε κάθε περίπτωση προκύπτει ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων που έχουν να λαμβάνουν μήνες ή και χρόνια ανεξόφλητων αποδοχών, που συνιστούν την αφερεγγυότητα του εργοδότη. Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ουσία των καταστάσεων, που κρύβει τεράστια κοινωνικά ζητήματα τα οποία συνδέονται με την απώλεια κρίσιμων θέσεων εργασίας σε κομβικές επιχειρήσεις της χώρας μας, έχει δοθεί η δυνατότητα –και καλώς- κατά το παρελθόν να καταβληθεί το συγκεκριμένο επίδομα, σε απολυμένους του ΑΛΤΕΡ, στην περίπτωση της Ελευθεροτυπίας, ακόμα και στη  FANCO και τα πρώην Κλωστήρια Λαναρά, που εδρεύουν όπως και η συγκεκριμένη μονάδα της ΣΕΛΜΑΝ, στην πολύπαθη ΒΙΠΕ Κομοτηνής. Είναι αδιανόητο για μια «εμβληματική περίπτωση» όπως είναι αυτή της ΣΕΛΜΑΝ, όπως εσείς την χαρακτηρίσατε κυρία Υπουργέ κατά την πρόσφατη παρουσία σας στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της ΑΜ-Θ στην Κομοτηνή, να υπάρχει εκ μέρους του υπουργείου σας αυτή η αντιμετώπιση που απάδει σίγουρα οποιασδήποτε έννοιας προστασίας εργαζομένων οι οποίοι από την μία στιγμή στην άλλη βρέθηκαν, στην πιο παραγωγική τους ηλικία, πεταμένοι στον δρόμο. Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε: Σκοπεύετε να καταβάλετε και πότε το επίδομα αφερεγγυότητας του εργοδότη στους πρώην εργαζομένους της μονάδας της ΣΕΛΜΑΝ στην Κομοτηνή, οι οποίοι εμπρόθεσμα έχουν καταθέσει όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά νόμο, χωρίς να έχουν μέχρι σήμερα λάβει καμία απάντηση στο δίκαιο αίτημά τους;”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood