ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΒΗ 1Εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων και των χειμάρρων στους οικισμούς του, εκτελεί ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών.

 

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 100.000 ευρώ που είχε προκηρυχθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, και η νυν κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρά διαδικαστικά προβλήματα ώστε να πραγματοποιηθεί η υλοποίησή του.

 

Αυτή τη στιγμή καθαρίζεται η κοίτη του χειμάρρου της Αρίσβης, και έπονται ανάλογες παρεμβάσεις σε Ξυλαγανή, Έβρενο, Άμφια, Μίρανα, Αμάραντα, και όπου αλλού αξιολογηθεί ότι υπάρχει σχετική αναγκαιότητα, προκειμένου να θωρακιστεί αντιπλημμυρικά η περιοχή.

 

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών κ. Γιάννης Σταυρίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των έργων, σημειώνοντας ότι «θα επισπευσθούν προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως».

 

Ειδικά το θέμα της Αρίσβης, ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων, οι οποίοι πολλές φορές κατά το παρελθόν είδαν τις περιουσίες τους να κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα, καθώς τουλάχιστον τα τελευταία πέντε χρόνια, κανένα τέτοιο είδους εγγειοβελτιωτικό έργο δεν υλοποιήθηκε στην περιοχή τους.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΒΗ 3