Ευρεία σύσκεψη Φορέων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Χρήστος Μέτιος στην Κομοτηνή, με θέματα, το ενδεχόμενο ίδρυσης νέας Νομικής Σχολής στην Πάτρα, και την πιθανή συγχώνευση του ΤΕΙ/ΑΜ-Θ με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης και των Σερρών.

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρυτανεύων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Σταύρος Τουλουπίδης και ο πρύτανης του ΤΕΙ/ΑΜ-Θ Δημήτρης Μπαντέκας, πήραν τον λόγο περισσότεροι από 25 αιρετοί και εκπρόσωποι Φορέων.

Τοποθετούμενοι επί των θεμάτων, εξέφρασαν την ξεκάθαρη θέση, αφενός ότι αναγνωρίζουν τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της λειτουργίας του ΔΠΘ και του ΤΕΙ/ΑΜ-Θ στην περιοχή και οτι στηρίζουν τη συνένωση των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε μια ενιαία και ισχυρή ακαδημαϊκή μονάδα, και αφετέρου ότι αντιτίθενται στην ίδρυση μιας ακόμη Νομικής Σχολής αλλά και οποιουδήποτε νέου πανεπιστημιακού Τμήματος που θα οδηγούσε σε αποδυνάμωση αυτών που ήδη λειτουργούν στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ.

Ο κ. Μπαντέκας αποδέχτηκε την πρόταση του κ. Μέτιου για τη σύσταση κοινής επιτροπής του ΔΠΘ και του ΤΕΙ/ΑΜ-Θ «που θα διερευνήσει το ακαδημαϊκό πλεονέκτημα της συνένωσης των δύο ιδρυμάτων», ενώ ο κ. Τουλουπίδης δήλωσε ότι θα θέσει την πρόταση στη Σύγκλητο του πανεπιστημίου.

Οι θέσεις που εκφράστηκαν στη σύσκεψη θα αποτελέσουν πρόσθετα επιχειρήματα για το ΔΠΘ και το ΤΕΙ/ΑΜ-Θ στον διάλογό τους με το Υπουργείο Παιδείας, με την υποσημείωση ότι «αν η εξέλιξη των ζητημάτων δεν είναι θετική για την περιοχή, οι Φορείς της Περιφέρειας θα πραγματοποιήσουν νέα σύσκεψη».