Από τις 8 π.μ. ως τις 6 μ.μ. αύριο Σάββατο 24/1, και από τις 7 π.μ. ως τις μ.μ. την Κυριακή 25/1, θα λειτουργούν τα Γραφεία Διαβατηρίων των Αστυνομικών Διευθύνσεων, για την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Το αστυνομικό προσωπικό θα παραδίδει τα διαβατήρια που έχουν ήδη εκτυπωθεί και είναι έτοιμα για να τα παραλάβουν οι δικαιούχοι τους, προκειμένου αποτελέσουν αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινιστικές λεπτομέρειες μπορούν οι πολίτες να βρουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr / Οδηγός του Πολίτη – Δικαιολογητικά.