Στα πλαίσια της λειτουργίας τμημάτων ενισχυτικής – υποστηρικτικής διδασκαλίας σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Δήμος Κομοτηνής καλεί γονείς μαθητών γυμνασίου και λυκείου, οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, να δηλώσουν συμμετοχή στο Πολυλειτουργικό Κέντρο, στον 1 ο όροφο, στη Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών και πιο συγκεκριμένα στην κ. Άννα Μακρίδου, τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 14:00 από την προσεχή Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Για τη συμμετοχή των μαθητών στα τμήματα αυτά, οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας φορολογικού έτους 2017
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα
  4. Αίτηση (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)

Κατά την εγγραφή να δηλώνονται: τηλέφωνο επικοινωνίας, email και τμήματα στα οποία επιθυμεί να φοιτήσει ο μαθητής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 25310-83344.

Για τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Κομοτηνής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να διδάξουν εθελοντικά, να υποβάλλουν αίτηση εγγράφως ή ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών (τηλ. επικοινωνίας: 2531083344, email: kpkomotinis@gmail.com). Στην αίτηση να αναγράφεται η ειδικότητα, το τηλέφωνο και το email. Οι απαιτούμενες ειδικότητες ειναι: Μαθηματικοί, Φυσικοί, Βιολόγοι, Χημικοί και Φιλόλογοι.