Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων κατηγορίας Υ.Ε. για τους Δήμους της Ροδόπης.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά.