Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειόμενων ανέργων, του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας 19.101 θέσεων πλήρους απασχόλησης, αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr (στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015).

Οι επιλεγέντες για τοποθέτηση άνεργοι καλούνται να προσέλθουν εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους στις Υπηρεσίες του Οργανισμού στις οποίες ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή η Υπηρεσία Τοποθέτησής τους, προκειμένου να παραλάβουν Συστατικό Σημείωμα υπόδειξης και να παρουσιαστούν στις θέσεις απασχόλησής τους.

Για την όλη διαδικασία, οι ωφελούμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα www.oaed.gr και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού.