«Από το 1997 μέχρι και σήμερα, στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων, εφαρμόζεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας με τα αντίστοιχα βιβλία.

Σε όλο αυτό το διάστημα (1997-2016), δεν υπήρξε καμιά σχεδόν αλλαγή στα βιβλία αυτά, αν και οι εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές ανάγκες των μουσουλμανοπαίδων μαθητών μας διαφοροποιήθηκαν.

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ», λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη του τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, και έχοντας ως βασική μέριμνα τη βελτίωση και  τελειοποίηση της ελληνομάθειας των μαθητών μας, σε συνδυασμό με τη μεγάλη εμπειρία των δασκάλων που διδάσκουν στα μειονοτικά σχολεία, προτείνει:

  1. Εκσυγχρονισμό των βιβλίων των μειονοτικών σχολείων, τα οποία θα στοχεύουν όχι μόνο σε ακαδημαϊκές γνώσεις, αλλά και σε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, και εναρμόνισή τους σύμφωνα με τις μορφωτικές ανάγκες των  μαθητών της μειονοτικής εκπαίδευσης.
  2. Συγγραφή νέων βιβλίων – γλωσσικών και μη – σύμφωνα με τις μεθόδους της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.
  3. Να προχωρήσει η ελληνική Πολιτεία, επιτέλους, σε σύνταξη ειδικού-εξειδικευμένου αναλυτικού προγράμματος για το δίγλωσσο περιβάλλον του μειονοτικού σχολείου».