– Ενημερωτικό σημείωμα του Συλλόγου Λογιστών Ροδόπης:

«Δεν μπορείς να αλλάξεις το παρελθόν, αλλά μπορείς να καταστρέψεις το παρόν με το να στενοχωριέσαι για το μέλλον.

  • Έτοιμο το TAXISNET για την υποβολή των αρχείων βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, και βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2014. Στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων αναγράφεται υποχρεωτικά και ο ΑΜΚΑ, ενώ στις βεβαιώσεις αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας ο ΑΜΚΑ είναι προαιρετικός.

Με αίτηση έως 26 Μαΐου,  υπάγονται  σε νέα ρύθμιση 100 δόσεων οι  φορολογικές οφειλές (ν. 4321 / 21.3.2015).

Α)  Η μείωση προσαυξήσεων και τόκων κλιμακώνεται από 30%, εάν οι οφειλές ρυθμιστούν με 91 έως 100 δόσεις, και ολοκληρωτική διαγραφή εάν καταβληθούν εφάπαξ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Β) Με την ένταξη στη ρύθμιση και την τήρησή της, διαγράφονται τα πρόστιμα του άρθρου 57 του ΚΦΔ που αφορούν την εκπρόθεσμη πληρωμή των φόρων, τα οποία (πρόστιμα) κλιμακώνονται ως εξής: 10% προσαύξηση αν παρέλθουν δύο (2) μήνες από την προθεσμία πληρωμής, 20% αν παρέλθει ένα (1) έτος, και 30% αν παρέλθουν δύο (2) έτη.

Γ)  Με την ένταξη στη ρύθμιση και την τήρησή της, διαγράφονται τα πρόστιμα του άρθρου 59 του ΚΦΔ , τα οποία ανέρχονται στο 100% των παρακρατούμενων φόρων, που δεν πληρώθηκαν εμπρόθεσμα.

Δ)   Ρυθμίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 1.3.2015, και οφειλές που είχαν ήδη ρυθμιστεί με άλλη ρύθμιση.

– Με αίτηση έως 30 Απριλίου, ρυθμίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 2 Μαρτίου 2015, με βασικές προϋποθέσεις την πληρωμή των τρεχουσών εισφορών και την πληρωμή κάθε δόσης εμπρόθεσμα.

Α)  Η μείωση  των προσαυξήσεων κλιμακώνεται: από 50%  διαγραφή με 73 έως 100 δόσεις, και φθάνει το 100%  εάν οι οφειλές καταβληθούν εφάπαξ.

Β)  Ελάχιστο ποσό δόσης 50 €. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την επίδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Γ)  Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, με αίτηση, μπορούν να επιλέξουν την κατάταξή τους σε μία εκ των τριών αμέσως κατωτέρων ασφαλιστικών κλάσεων του κλάδου σύνταξης. Αυτό μπορούν να κάνουν και όσοι είχαν απωλέσει αυτό το δικαίωμα.

(Στις υπόλοιπες διατάξεις του ν. 3421/21.3.2015 θα αναφερθούμε σε επόμενη ενημέρωση).

– Μέχρι 27 Μαρτίου, μέσα από την προσωποποιημένη πληροφόρηση, οι φορολογούμενοι μπορούν να κάνουν:

Oποιαδήποτε εκούσια καταβολή οφειλής εκτός ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας, συνολικής ή μέρους βεβαιωμένης οφειλής, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που την επιβαρύνουν  (άρθρο 34 του νέου νόμου  4320 / 19.3.2015).

Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για την εκούσια εξόφληση έως και τις 27 Μαρτίου 2015, του συνόλου της υπολειπόμενης βασικής οφειλής που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας, κατόπιν σχετικής αίτησης του οφειλέτη.