– Πολλά υποσχόμενο διεθνές project, που αναμένεται να δώσει προστιθέμενη αξία στο βαμβάκι της περιοχής, βασισμένο στο τρίπτυχο “κοινωνικά δίκαιη, οικονομικά βιώσιμη, και περιβαλλοντικά προσαρμοσμένη καλλιέργεια”.

Ανακοινώθηκε σήμερα η  συμφωνία μεταξύ της Bayer CropScience και της εταιρίας «Θρακικά Εκκοκκιστήρια Α.Ε.», για την πιλοτική υλοποίηση του προγράμματος «Πιστοποίησης FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» (Certified Sustainable FiberMax) για την τρέχουσα καλλιεργητική και εκκοκκιστική περίοδο βαμβακιού.

Σε συνέχεια της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας της ανώτερης ποιότητας βαμβακιού, προερχόμενου από τις ποικιλίες FiberMax, μέσω του γνωστού προγράμματος «Πιστοποίησης FiberMax», η Bayer CropScience και πάλι καινοτομεί, θέτοντας προδιαγραφές στην παραγωγική διαδικασία βαμβακιού.

ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑΣύμφωνα με αυτές, η παραγωγή βαμβακιού θα πρέπει να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις του παγκόσμιου καταναλωτή για ιχνηλασιμότητα και βιωσιμότητα στις γεωργικές εκτάσεις, όπου οι πρακτκές παραγωγής και το κέρδος δεν θέτουν σε κίνδυνο την απαίτηση των επόμενων γενεών για κάλυψη των αναγκών τους στο μέλλον.

Το πρόγραμμα «Πιστοποίησης FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» είναι μια προσπάθεια της Bayer CropScience για την αναγνωρισιμότητα του ποιοτικού βαμβακιού που παράγεται από τις ποικιλίες FiberMax, μέσα από κοινωνικά δίκαιο, οικονομικά βιώσιμο, και περιβαλλοντικά προσαρμοσμένο τρόπο.

Η έννοια «κοινωνικά δίκαιη» στην καλλιέργεια του βαμβακιού, περιλαμβάνει παραμέτρους σχετικές με τις συνθήκες εργασίας, διαβίωσης και ανταπόδοσης οφέλους στους παραγωγούς βαμβακιού, όταν το παραγόμενο προϊόν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του τελικού καταναλωτή.

Ο όρος «οικονομικά βιώσιμη» για μια γεωργική εκμετάλλευση, σημαίνει ότι αυτή ανταποκρίνεται στις ατομικές οικονομικές ανάγκες των αγροτών, καθώς και ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι σταθερά αποδοτικές και οικονομικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Η έννοια «περιβαλλοντικά προσαρμοσμένη», αποτελεί επίσης μια βασική πτυχή της βιώσιμης γεωργίας, μέσα από την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, διατηρώντας παράλληλα την παραγωγικότητα.

Μέσω του προγράμματος προωθείται η εμπορία του Ελληνικού ποιοτικού βαμβακιού που παράγεται με βιώσιμο τρόπο, και εντείνεται η δυναμική παρουσία των ποικιλιών FiberMax στις διεθνείς  αγορές.

ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ BAYERΗ Bayer CropScience, παρακολουθώντας τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στον παγκόσμιο χάρτη της αγοράς βάμβακος, και αναλογιζόμενη τις νέες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της παραγωγικής αλυσίδας βάμβακος (βαμβακοπαραγωγοί, εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, νηματουργία, βιομηχανίες ένδυσης),  στοχεύει στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών και επιχειρηματικών δρόμων για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην παραγωγή  βαμβακιού, με τη βοήθεια των υπηρεσιών μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων.

Έτσι λοιπόν, κοινός στόχος των συνεργαζόμενων πλευρών στο πρόγραμμα  «Πιστοποίησης FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές», είναι αφενός η ικανοποίηση των απαιτήσεων της αγοράς στον μέγιστο βαθμό, αφετέρου  η δημιουργία πρόσθετης αξίας στους κρίκους της παραγωγικής αλυσίδας κατά  τη  διάθεση και προώθηση επώνυμων και ποιοτικών προϊόντων στις πλέον απαιτητικές αγορές της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Άπω Ανατολής.

Στην ουσία, μέσω του προγράμματος «Πιστοποίησης FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές», δίνεται η ευκαιρία στην Ελλάδα, ως χώρα  παραγωγής – εξαγωγής βαμβακιού, να αποκτήσει  ταυτότητα ως προς το εγχώριο παραγόμενο ποιοτικό βαμβάκι, και να επανατοποθετηθεί στην παγκόσμια αγορά έχοντας μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη και ικανότητα, μεγιστοποιώντας τα οφέλη της συγκεκριμένης εξαγωγικής δραστηριότητας.

Τα «ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.»

Η Εταιρία «ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1972 στην Κομοτηνή, και για πολλά χρόνια ήταν το μοναδικό εκκοκκιστήριο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το όνομά της συνδέθηκε όχι τυχαία, με την ιστορία του βαμβακιού στη Θράκη, και η στενή της συνεργασία με τους καλλιεργητές, η εμπειρία στην επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση του προϊόντος, αποτέλεσαν βασικό παράγοντα για την ταχεία ανάπτυξη της βαμβακοκαλλιέργειας στην περιοχή. Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα των προϊόντων τους και την εξυπηρέτηση των πελατών τους, τα «ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» καθιερώθηκαν πολύ σύντομα στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, και απόκτησαν φήμη αξιόπιστου και συνεπή προμηθευτή, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Βασική επιχειρηματική πολιτική, αποτέλεσαν και αποτελούν η εμμονή στην ποιότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, και η έφεση στην καινοτομία.

Η Bayer CropScience

Η Bayer είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με κύριες δραστηριότητες στους τομείς της υγείας, της γεωργίας και των πολυμερών υλικών υψηλής τεχνολογίας. Η Bayer CropScience, ο Τομέας της εταιρίας  Bayer AG  που δραστηριοποιείται στη γεωργία, με ετήσιες πωλήσεις 9.494 εκατ. ευρώ (2014), είναι μία από τις κορυφαίες εταιρίες καινοτομίας στη γεωργία παγκοσμίως, στους τομείς των σπόρων, της φυτοπροστασίας και του ελέγχου εχθρών υγειονομικής σημασίας. Η εταιρία προσφέρει εξαιρετική γκάμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων υψηλής αξίας, καινοτόμων λύσεων φυτοπροστασίας που βασίζονται σε χημικούς και βιολογικούς τρόπους δράσης, καθώς και ευρέως φάσματος υπηρεσιών για τη σύγχρονη, βιώσιμη γεωργία. Στον τομέα των μη γεωργικών εφαρμογών, η Bayer CropScience έχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών για τον έλεγχο των παρασίτων, τόσο για το σπίτι και τον κήπο, όσο και για δασικές εφαρμογές. Η εταιρία διαθέτει ένα παγκόσμιο εργατικό δυναμικό των 23.100 ατόμων, και εκπροσωπείται σε περισσότερες από 120 χώρες (www.bayercropscience.com).

Bayer: Επιστήμη για μία καλύτερη Ζωή

Η Bayer είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός με κύριες δραστηριότητες στους τομείς της υγείας, της γεωργίας και των πολυμερών υλικών υψηλής τεχνολογίας. Με ιστορία στις εφευρέσεις, η εταιρία δημιουργεί τις τάσεις στους ερευνητικούς τομείς. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το όφελος των ανθρώπων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης. Η Bayer είναι προσηλωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και δρα ως ένας κοινωνικά και ηθικά υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Κατά το οικονομικό έτος 2013, ο Όμιλος απασχόλησε περίπου 118.888 άτομα και είχε πωλήσεις της τάξεως των 42,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις ανήλθαν σε € 2,5 δις ενώ οι  δαπάνες για R&D σε € 3,6 δισ. (www.bayer.gr).