βνσΑναρτήθηκαν σήμερα 28-07-2014, στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. oaed.gr, οι τελικοί Πίνακες Επιλογής βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Οργανισμού, για το σχολικό έτος 2014-2015.

Αναλυτικά, έχουν κοινοποιηθεί:

1. Πίνακας βρεφών Α  (από 8 μηνών έως 1,5 ετών).

2. Πίνακας βρεφών Β (από 1,5 έως 2,5 ετών).

3. Πίνακας νηπίων (από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία).

4. Πίνακας μη δικαιούχων

Οι παραπάνω πίνακες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Επιτροπών Ενστάσεων και επιλογής βρεφών και νηπίων, οι οποίες συγκροτήθηκαν με την αρ. πρωτ.60469/14-07-2014 Απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν  τα αποτελέσματα και από τους κατά τόπους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς του Οργανισμού.