παιδ οκΑναρτήθηκαν από χθες Δευτέρα 14-07-2014 στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ., οι Προσωρινοί Πίνακες Επιλογής βρεφών και νηπίων στους Β.Ν.Σ. του ΟΑΕΔ  για το Σχολικό Έτος 2014-2015, ως εξής:

– Πίνακας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών – 1,5 ετών).

– Πίνακας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 – 2,5 ετών).

– Πίνακας νηπίων (νήπια από 2,5 ετών – την προσχολική ηλικία).

Οι παραπάνω πίνακες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα Πρακτικά των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Επιλογής βρεφονηπίων.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα από τους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ. όπου υπέβαλαν την αίτησή τους, και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr .

Ενστάσεις στους κατά τόπους Β.Ν.Σ. υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών.

Μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας της εξέτασης των ενστάσεων, από τις  Δευτεροβάθμιες Επιτροπές, θα καταρτιστούν και θα αναρτηθούν μέχρι τέλος Ιουλίου οι οριστικοί Πίνακες Επιλογής, Αναπληρωματικών και Αποκλειόμενων βρεφών-νηπίων.