ΠΑΙΔΙΚΟΣΑναρτήθηκαν την Κυριακή, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) οι οριστικοί πίνακες των ωφελούμενων γυναικών που υπέβαλλαν αιτήσεις  για το πρόγραμμα “εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”  που αφορά στην φιλοξενία παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ.

Διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ είναι κι οι εντολές τοποθέτησης των ωφελούμενων, για τις δομές που θα φιλοξενήσουν νήπια και βρέφη.

Οι ωφελούμενες θα πρέπει να αναζητήσουν, τη δομή όπου έχουν επιλεγεί, προκειμένου να προχωρήσουν στην εγγραφή του παιδιού ή των παιδιών τους έως και τις 10 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι οριστικοί πίνακες των ωφελούμενων ανά νόμο και δήμο στο www.eetaa.gr