«Με την υπ’  αριθ. 5248/2015 απόφαση του Τμήματος Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, έγινε αμετάκλητα δεκτό, ότι ήταν νόμιμες οι πράξεις της σημερινής διοίκησης του Πανεπιστημίου αναφορικά με την ακύρωση του επίμαχου διαγωνισμού για τη σίτιση των δικαιούμενων φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και την επαναπροκήρυξη νέου διεθνούς διαγωνισμού.

Το αρμόδιο συνταγματικά, ανώτατο δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας, κατέληξε ότι ορθά και αιτιολογημένα η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, ενεργώντας στο πλαίσιο της νομιμότητας και προς προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, αποφάσισε να μην επικυρώσει εκ των υστέρων την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία, και να προβεί στην επαναπροκήρυξη νέου διαγωνισμού.

Η παρούσα διοίκηση του Δ.Π.Θ. ακολουθεί πιστά τις αποφάσεις των Δικαστηρίων και τη νομιμότητα, για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του κύρους του Πανεπιστημίου, απέναντι σε όλους εκείνους οι οποίοι καταφέρονται εναντίον τόσο του ίδιου του Πανεπιστημίου μας όσο και της διοίκησής του, εξυπηρετώντας προσωπικές και πολλές φορές μη σύννομες σκοπιμότητες».