Με ανακοίνωσή της η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Κομοτηνής, γνωστοποιεί:

α) Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου «Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στις οδούς Εύξεινου Πόντου, Γ. Παπανδρέου, Ρωσίδη, Π. Ελλή, Φιλίππου και Θεοδωρίδη», θα γίνει οριστική διακοπή λειτουργίας του παλαιού δικτύου την Τρίτη 16/6/2015. Η υδροδότηση θα γίνεται πλέον απρόσκοπτα και με ασφάλεια από το νέο δίκτυο.

β) Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου «Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στις οδούς Υψηλάντου, Συμεωνίδου, Κακουλίδη, Π. Τσαλδάρη και Κυρίλλου», οι καταναλωτές θα πρέπει να προβούν άμεσα στη σύνδεση των ακινήτων, καθώς το παλαιό δίκτυο θα ακυρωθεί – σε ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί εγκαίρως. Η υδροδότηση επίσης θα γίνεται πλέον απρόσκοπτα και με ασφάλεια από το νέο δίκτυο.