Οι πάγιες εντολές πληρωμής των λογαριασμών ύδρευσης μέσω τραπεζικού συστήματος που είναι προγραμματισμένες να εκτελεσθούν στις 3, 4, 5, 6, 9 και 10 Απριλίου 2018, θα εκτελεσθούν μετά την έκδοση των λογαριασμών του επόμενου διμήνου, λόγω μετάβασης του κεντρικού τραπεζικού λογαριασμού είσπραξης οφειλών προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. από την Τράπεζα Πειραιώς στην Εθνική Τράπεζα.

Για κάθε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το 2531025555 (υπεύθυνος επικοινωνίας: Αντώνης Πεχλιβανίδης).