Λόγω της ανόδου της στάθμης των ποταμών Έβρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου, από μεγάλες ποσότητες νερού που εισέρχονται από Τουρκία (ποταμό Εργίνη) και Βουλγαρία (ποταμό Τούντζα), καθώς και της πληρότητας κατά 90% του φράγματος «Στούντεν Κλάντενετς» της Βουλγαρίας σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδας, που προοιωνίζεται ενδεχόμενη αποδέσμευση υδάτινων ποσοτήτων, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, καλεί:

  1. Τους Δήμους να ενημερώσουν άμεσα τους κατοίκους των περιοχών τους (γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς, κυνηγούς κ.λπ. ώστε αφενός να μη πλησιάζουν τους ποταμούς Έβρο, Άρδα και Ερυθροπόταμο και τα αναχώματά τους που χαρακτηρίζονται ως “επικίνδυνες περιοχές”, και αφετέρου να απομακρύνουν έγκαιρα μηχανήματα και εργαλεία τους από τις εν λόγω τοποθεσίες.
  2. Τους Δήμους να συνεργάζονται με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου εάν απαιτηθεί, για άμεση επέμβαση – παρέμβαση, με μέσα και προσωπικό.
  3. Τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας να ενημερώσουν σχετικά τους κτηνοτρόφους που διατηρούν εκτροφές πλησίον των ποταμών Έβρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου.
  4. Τους κτηνοτρόφους να επισκέπτονται ανά τακτά διαστήματα τις εκτροφές τους και επιπλέον να είναι σε επαφή με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για πιθανή εκκένωση των μονάδων.
  5. Τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας να ενημερώσουν τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων για τη λήψη των προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους.
  6. Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έβρου να διαθέσει προσωπικό και μέσα για την έγκαιρη επίβλεψη /επιτήρηση των αναχωμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων.
  7. Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Έβρου να ενημερώσει τους Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων για τη λήψη των προβλεπομένων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους (αρδευτικά αντλιοστάσια, αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λπ.).

    Επιπλέον παρακαλείται η ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓ – XVI M/K MΠ – 50 ΜΗΧ. ΤΑΞ. ΠΕΖ να ενημερώνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Έβρου για οποιαδήποτε εξέλιξη του φαινομένου παρατηρεί.