Κατόπιν των τακτικών ετήσιων κρίσεων των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης ανέλαβε και εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή ο Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Γκράνας, ενώ στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ανέλαβε και εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή ο Αστυνομικός Διευθυντής Παναγιώτης Κουτούζος.