Με αφορμή περιστατικά «εξυβρίσεων, φραστικών επιθέσεων και βλασφημιών».

Ειδικώς καταδικάζονται περιστατικά «που έγιναν γνωστά και αφορούν απρεπείς συμπεριφορές ιατρών».

Ξεκάθαρη θέση απέναντι σε ανάρμοστες συμπεριφορές που εκδηλώνονται από μερίδα του προσωπικού του Νοσοκομείου Κομοτηνής, παίρνει με ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Από την ανακοίνωση γίνεται γνωστό ότι στους χώρους του Νοσοκομείου έχουν σημειωθεί περιστατικά απρεπών και ανάρμοστων συμπεριφορών, με τη μορφή εξυβρίσεων, φραστικών επιθέσεων και βλασφημιών, σε βάρος άλλων εργαζομένων αλλά και σε βάρος ασθενών ή συνοδών τους.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων καταδικάζει απερίφραστα τα συγκεκριμένα γεγονότα, ενώ απευθυνόμενος προς εκείνους που θίγονται από τέτοιες συμπεριφορές, τους καλεί να διατηρούν την ψυχραιμία τους και να προβαίνουν σε καταγγελίες προς τα αρμόδια όργανα, προκειμένου να διαπιστώνεται η τυχόν τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου:

«Σχετικά με το θέμα των ανάρμοστων συμπεριφορών προσωπικού διαφόρων βαθμίδων του νοσοκομείου μας, τόσο όσον αφορά τις μεταξύ τους εργασιακές σχέσεις όσο και τη συμπεριφορά απέναντι σε ασθενείς –συνόδους, το Δ.Σ. σου Συλλόγου επισημαίνει τα κάτωθι:

– Το προσωπικό οφείλει να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τον κώδικα υπαλληλικής δεοντολογίας και ορθής διοικητικής συμπεριφοράς: «Ο Δημόσιος Υπάλληλος πρέπει να συμπεριφέρεται με τρόπο που καθίσταται άξιος της εμπιστοσύνης του κοινού. Πρέπει να τηρεί σε κάθε περίπτωση τους βασικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς ανεξάρτητου της ψυχικής του διάθεσης».

– Αναφορικά με περιστατικά που έγιναν γνωστά και αφορούν απρεπείς συμπεριφορές ιατρών στους χώρους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, των Χειρουργείων και των Κλινικών, και ειδικότερα εξυβρίσεις, φραστικές επιθέσεις, βλασφημίες, αποτελούν καταδικαστέα γεγονότα που δεν συνάδουν με το ήθος και την οφειλόμενη συμπεριφορά του Υπαλλήλου και ιδιαίτερα του Δημόσιου Λειτουργού Υγείας, διότι αμαυρώνουν το έργο συναδέλφων τους που αποτελούν φωτεινά παραδείγματα και τη γενική εικόνα του ιδρύματος. Ο δε ισχυρισμός ότι «λειτουργούν σε καθεστώς στρες», δεν είναι δυνατόν να δικαιολογήσει τέτοιου είδους απαράδεκτες συμπεριφορές.

– Καλούμε όσους θίγονται άμεσα, να σταθούν ψύχραιμα απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές, καταγγέλλοντάς τες στα αρμόδια όργανα προκειμένου να διαπιστώνεται η τυχόν τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και να αποδίδονται στους υπαίτιους οι σχετικές ευθύνες, διότι η ΑΝΟΧΗ τόσων ετών είχε ως αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστούν τέτοιου είδους συμβάντα.

– Τέλος γνωρίζουμε στα μέλη μας ότι ο Σύλλογος θα σταθεί αρωγός σε κάθε έναν που θα υποστεί ανάρμοστη συμπεριφορά την οποία και καταδικάζουμε απερίφραστα, προκειμένου να διαφυλαχθεί η εργασιακή ειρήνη και κατ’ επέκταση η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας μας».